Söndagsskolschema våren 2017

advertisement
Söndagsskolschema våren 2017
Tema
Katekes
Minnesvers
Söndag
Onsdag
2017-01-22
2017-01-25
Löftets land
Den gode herden
Herrens bön
Herrens välsignelse
Jag har en plats i himlen
Söndag
Onsdag
2017-01-29
2017-02-01
Gideon
Jesus, Marta, Maria och Lasarus
Första bönen
Sociala medier
Gud hjälper oss
Söndag
Onsdag
2017-02-05
2017-02-08
Simson
Jesus och barnen
Andra bönen
Första trosartikeln
Stark med Guds kraft
Söndag
Onsdag
2017-02-12
2017-02-15
Rut
Jesus stillar stormen
Tredje bönen
Andra trosartikeln
Håll fast i din tro
Söndag
Onsdag
2017-02-19
2017-02-22
Eli och Samuel
Kvinnan vid Sykars brunn
Fjärde bönen
Tredje trosartikeln
Tala Herre jag lyssnar
Söndag
Onsdag
2017-02-26
2017-03-01
Söndag
Onsdag
2017-03-05
2017-03-08
David smörjs till kung
Bergspredikan
Femte bönen
Beroenden
Jag vill tjäna Herren
Söndag
Onsdag
2017-03-12
2017-03-15
David och Goliat
Saulus omvändelse
Sjätte bönen
Det heliga dopets sakrament
Gud är störst
Söndag
Onsdag
2017-03-19
2017-03-22
Kung Salomo
Paulus missionsresor
Sjunde bönen
Altarets sakrament
Allt är givet av Gud
Söndag
Onsdag
2017-03-26
2017-03-29
Naman
Jesu himmelsfärd
Herrens välsignelse
Bikten
Gud kan bota
Söndag
Onsdag
Söndag
Onsdag
2017-04-02
2017-04-05
2017-04-09
2017-04-12
Elia
Påskens händelser
Jesus rider in i Jerusalem
Söndag
Onsdag
2017-04-16
2017-04-19
Påskens händelser
Jesus på stranden
Hustavla för barn
Öva till öppet hus/avslutning
Han är uppstånden
Söndag
Onsdag
2017-04-23
2017-04-26
Ester
Uppenbarelseboken
Hustavla om överheten
Öva till öppet hus/avslutning
Gå när Gud kallar
Söndag
Onsdag
2017-04-30
2017-05-03
Fångenskapen i Babylonien
För barn, Öva till avslutning
Gud är med mig alla dagar
Söndag
2017-05-07
Daniel i lejongropen
Fredag
2017-05-19
ÖPPET HUS
Torsdag
2017-05-25
AVSLUTNING
SPORTLOV
Barnabön
Samlevnad
Måltidsböner
STILLA VECKAN
UTFLYKT
Öva till avslutning
Gud hör bön
Hosianna!
Download