Skillnaden mellan sann och falsk Al – Khushoo

advertisement
33 Sätt att Utveckla
AL – KHUSHOO’
Ödmjukhet och hängivenhet i bönen
Syftet
med föreläsningen
Syftet med den här föreläsningsserien är att påminna mig själv och
mina muslimska bröder och systrar vikten av att ha Al – Khushoo’ i
bönen, samt att lära ut olika sätt som kan leda till att var och en av
oss kan utveckla Al – Khushoo’.
www.islamforelasningar.se
Målet
med föreläsningen
Målet med den här föreläsningsserien är att det här föreläsnings materialet ska lära ut vikten av Al – Khushoo’ i bönen och hur man
kan utveckla det. Detta så att varje muslimsk syster och bror lär sig
och får ut det bästa av sin bön i det här livet, för att få det bästa i
livet efter det här.
www.islamforelasningar.se
Innehåll
 Introduktion av Al – Khushoo’
 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’





1:a
7:e
13:e
19:e
27:e
–
–
–
–
–
6:e sättet
12:e sättet
18:e sättet
26:e sättet
33:e sättet
 Slutsats
www.islamforelasningar.se
Källa
www.islamforelasningar.se
Session 1
www.islamforelasningar.se
Innehåll
 Introduktion av Al – Khushoo’
 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’





1:a
7:e
13:e
19:e
27:e
–
–
–
–
–
6:e sättet
12:e sättet
18:e sättet
26:e sättet
33:e sättet
 Slutsats
www.islamforelasningar.se
Introduktion av Al – Khushoo’
Vad är Al – Khushoo’?
Det betyder att man i bönen har:
 Ödmjukhet
 Koncentration
 Hängivenhet
 Underkastelse
 Lugn och stillhet
 Närvaro
www.islamforelasningar.se
Introduktion av Al – Khushoo’
Gud (Allah) säger i koranen:
”FÖRRÄTTA regelbundet [de dagliga] bönerna och [särskilt] den bön som
har en central plats och res er i from ödmjukhet inför Gud.” (Koranen 2:238)
www.islamforelasningar.se
Introduktion av Al – Khushoo’
Gud (Allah) säger i koranen:
”Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Det är förvisso en svår [väg] utom
för de ödmjuka (Al – Khaashi’een).” (Koranen 2:45)
www.islamforelasningar.se
Introduktion av Al – Khushoo’
Profetens (saws) varning till sin Nation!
Profeten Muhammad (saws) sa: ”Det första som tas bort från den här Ummahn
(nationen) kommer vara Al – Khushoo’, ända tills du inte kommer se någon som
har khushoo’ .” (Al - Majma, 2/136)
www.islamforelasningar.se
Introduktion av Al – Khushoo’
Vem har Al – Khushoo’?
När uppriktig Al – Khushoo’ saknas:
Hudhayfah (ra) brukade säga: ”Akta er för hyckleri i al – khushoo’.” Han blev
tillfrågad, ”Vad är hyckleri i al – khushoo’?” Han (ra) sa, ”När kroppen visar
al – khushoo’ och det inte finns någon al – khushoo’ i hjärtat.”...
Fudayl ibn ’Ayaad (ra) sa: ”Det ogillades att en man uttryckte mer al –
khushoo’ än han hade i sitt hjärta. ”En av dem såg en man visa al – khushoo’
i hans axlar och kropp, och sade (till denne), ”Åh’ så och så, al – khushoo’ är
här” – och pekade på hans bröst, ”inte här” – och han pekade på hans axlar.
”(Al – Madaarij, 1/521)
www.islamforelasningar.se
Introduktion av Al – Khushoo’
Skillnaden mellan sann och falsk Al – Khushoo’:
”Al – khushoo’ av den som har sann tro är när hjärtat känner medvetande och
ödmjukhet inför storheten och härligheten av Allah (swt), och är fylld av fruktan
och blyghet, så att hjärtat är totalt ödmjukt inför Allah (swt), och bruten på ett
sätt av fruktan, blyghet, kärlek och erkännandet av Allahs (swt:s) välsignelser
och ens egna synder.”
”Al – khushoo’ av hyckleri är något som är pålagt med en stor uppvisning eller
en show, utan att det finns någon khushoo’ i hjärtat.”
www.islamforelasningar.se
Introduktion av Al – Khushoo’
Vem har inte Al – Khushoo’?:
 Den som hackar som en kråka i sin prostration (Sujood)
 Den som inte lyfter huvudet helt från böjning (Rukoo’)
 Den som inte är lugn och harmonisk i sina rörelser
 Den som lyfter upp blicken mot himlen i bönen
SUMMERING: Vem har Al – Khushoo’?:
Ibn Qayyim har sagt…
www.islamforelasningar.se
Introduktion av Al – Khushoo’
Hur uppnår man Al – Khushoo’?
A – Den starka viljan att göra vad som är obligatoriskt
B – Svagheten av distraherande faktorer
Iblees (djävulen) sa…
”Och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster;
och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.” (Koranen 7:17)
www.islamforelasningar.se
Introduktion av Al – Khushoo’
Avslutning - Session 1
Profeten Muhammad (saws) sa: ”Den som gör wudhu (tvagning) och
gör det bra, och sedan ber två rak’ahs (enheter) och fokuserar helt och
hållet på de (enligt en annan rapport: och inte tänker på något annat),
kommer bli förlåten alla hans tidigare synder (enligt en annan rapport:
kommer garanteras paradiset).” (Bukhari 158, An – Nasa’i 1/95, Al Jami’)
www.islamforelasningar.se
Session 1
SLUT!
www.islamforelasningar.se
Download