Bild 1

advertisement
Sjunde Kvällen
Det blinda hjärtat (2)
www.islamforelasningar.se
Det blinda hjärtat
Kännetecken på ett blint hjärta:
 Ignorans eller nonchalans av Gud (Allah)
 Tillrättavisning och råd har ingen effekt
 Ingen skuldkänsla när synder begås
 Obehag att vara i sällskap med rättfärdiga
www.islamforelasningar.se
Hur ett blint hjärta botas är genom:
 Riktigt ihågkommande av Gud (Allah)
 Utförande av rättskaffens handlingar
 Att gå i ånger och få dåligt samvete
 Att söka sällskapet av dem rättfärdiga
www.islamforelasningar.se
Profeten (saws) har sagt:
"Allah (swt) tittar inte på era kroppar eller utseende utan tittar på
era hjärtan och gärningar". (Muslim)
www.islamforelasningar.se
Sjunde Kvällen
SLUT!
www.islamforelasningar.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards