Bild 1

advertisement
Sjunde Kvällen
Det blinda hjärtat (2)
www.islamforelasningar.se
Det blinda hjärtat
Kännetecken på ett blint hjärta:
 Ignorans eller nonchalans av Gud (Allah)
 Tillrättavisning och råd har ingen effekt
 Ingen skuldkänsla när synder begås
 Obehag att vara i sällskap med rättfärdiga
www.islamforelasningar.se
Hur ett blint hjärta botas är genom:
 Riktigt ihågkommande av Gud (Allah)
 Utförande av rättskaffens handlingar
 Att gå i ånger och få dåligt samvete
 Att söka sällskapet av dem rättfärdiga
www.islamforelasningar.se
Profeten (saws) har sagt:
"Allah (swt) tittar inte på era kroppar eller utseende utan tittar på
era hjärtan och gärningar". (Muslim)
www.islamforelasningar.se
Sjunde Kvällen
SLUT!
www.islamforelasningar.se
Download