Jag sade, `Allahs Budbärare (saws

advertisement
Tjugonionde Kvällen
Paradisets Glädje
www.islamforelasningar.se
Paradisets Glädje
Gud (Allah) säger i koranen:
”Gud har lovat de troende, männen såväl som kvinnorna, ett paradis, vattnat
av bäckar, där de skall förbli till evig tid, och sköna boningar i dessa Edens
lustgårdar; men större än allt detta är Guds välbehag - detta är den stora,
den lysande segern.” (Koranen 9:72)
www.islamforelasningar.se
Gud (Allah) säger i koranen:
”Vad förde er till helveteselden?” De skall svara: "Vi hörde inte till dem
som bad och vi gav inte heller den nödställde att äta och vi ägnade oss med
[andra] likasinnade åt tomt och respektlöst tal [om höga ting] och påstod
att Domens dag var en lögn till dess vi fick visshet.” (Koranen 74:42 – 47)
www.islamforelasningar.se
Profeten (saws) om att se Gud (Allah):
Abu Hurayrah (ra) sade, ”Jag sade, ’Allahs Budbärare (saws), kommer vi se
vår Herre?’ Han (saws) sade, ’Ja. Tvekar du att du ser solen, och månen på
natten när det är fullmåne?’ Vi sade, ’Nej.’ Han (saws) sade, ’På samma
sätt så kommer ni inte tvivla över att se er Herre, Mäktig och Majestätisk
är Han.” (Ibn - Majah)
www.islamforelasningar.se
Profeten (saws) om att se Gud (Allah):
Allahs Budbärare (saws) sade att: ”När Paradisets invånare träder in i Paradiset,
så kommer Allah (swt) att säga till de att, ’Vill ni att Jag ska ge er någonting mer?’
De kommer svara, ’Har Du inte gjort så att våra ansikten lyser? Har du inte fört oss
till Paradiset och bort från Helvetet?’ Då kommer Allah (swt) att ta bort Sin slöja
och de kommer känna att de inte har blivit belönad med något kärare till de än att
titta på sin Herre.” (Muslim)
www.islamforelasningar.se
Tjugonionde Kvällen
SLUT!
www.islamforelasningar.se
Download