Att välja cylinder

advertisement
Tryck och Flöde
Luftcylindrar
Att välja cylinder
Information
Till produkterna
Dimensionering av cylinder
Beräkning av kraft
Den kraft (F) cylindern utvecklar är summan av trycket i bar x kolvarea i cm² x verkningsgraden. Cylinderns verkningsgrad beror på
diametern, trycket och konstruktionen. Diagrammen och tabellen nedan visar den kraft som cylindern utvecklar på kolvstången vid olika
tryck och diameter. Kraften anges i daN där 1 daN=10 N.
Lastfaktor
Detta är relationen mellan den aktuella last som skall flyttas av cylindern och den kraft som utvecklas av cylindern. Lastfaktor = Aktuell last
(N)/Cylinderkraft (N).
För en optimal funktion av cylindern rekommenderas att lastfaktorn ej överstiger 0,75
Exempel: Beräkning av cylinder som skall lyfta 1300 N (ca 130 kg) vid 7 bar.
Teoretisk kraft=Aktuell last (N)/Lastfaktor=1300 N/0,75=1750 N (175 daN).
Diagrammen nedan visar förhållandet mellan kraft och matningstryck. Den diameter som krävs på cylindern blir den kurva som skär
denna punkt, eller den närmast större diameter. I exemplet ovan: 1750 N är mellan 50 och 63. Den cylinder som rekommenderas är då 63
som utvecklar en kraft på 2000 N vid 7 bar och den verkliga lastfaktorn blir: 1300 N/2000 N=0,65. Detta innebär alltså att 65 % av cylinderns
max. kapacitet utnyttjas.
Notering: En lastfaktor på 1,0 innebär att cylindern orkar hålla lasten men ej förflytta den.
www.oemautomatic.se, [email protected], Tel: 075-242 41 00, Fax: 075-242 41 19
Vid utåtgående kolvrörelse
Kolv Ø
mm
Kolvstång Ø
mm
Vid inåtgående kolvrörelse
Kolva rea
cm²
8
4
0,5
0,4
10
4
0,8
0,6
12
6
1,1
0,8
16
6
2
1,7
20
10
3,1
2,3
25
12
4,9
3,8
32
12
8
6,9
50
18
19,6 17
63
22
31,2 27,4
100
30
78,5 71,5
125
30
123 115,7
160
40
201 188
200
40
314 301
250
50
491 471
Specialutförande av våra cylindrar
• Kundanpassad slaglängd.
Teoretisk kraft (daN) vid olika matningstryck
2 bar
4 bar
6 bar
8 bar
0,8
1,4
2,2
3,4
5,5
8,5
13
33
50
135
210
350
550
825
3,6
5,7
8,5
15
23
38
62
150
230
600
925
1550
2400
3700
0,3
1,1
1,5
2,8
4,2
6,5
11,5
29
44
125
200
320
530
800
1,7
2,6
4,1
7,5
12
18
30
70
110
290
460
750
1150
1800
1,3
2,3
3,1
6
9
14
25
62
97
260
420
700
1100
1700
2,7
4,2
6
10
16
27
46
110
170
440
700
1150
1800
2800
2
3,4
4,4
9,2
13,5
22
40
97
150
400
650
1100
1700
2750
10 bar
2,7
4,6
6,2
12
18
29
52
130
200
550
875
1500
2300
3600
4,6
7,5
10,5
19
30
48
77
190
290
750
1150
1900
3000
4800
3,4
6
8
15
22
36
66
165
260
675
1100
1800
2900
4500
• Cylinder med skyddad kolvstång.
• Genomgående kolvstång.
• Två cylindrar monterade med bakgavlarna
mot varandra.
• Högtemperaturutförande max.
120 °C med tätningar i viton® (FPM).
• Cylindrar med gemensam
kolvstång.
www.oemautomatic.se, [email protected], Tel: 075-242 41 00, Fax: 075-242 41 19
• Alla tätningar i viton®.
• Rostfritt cylinderrör.
•Cylinderrör i glasfiberarmerad
epoxy.
• Tandemcylindrar Ø40 till
Ø125 mm – fördubblar kraften.
• Förlängd kolvstång.
• Trelägescylinder med
separata kolvstänger.
• Tenon kolvstång.
• Cylinder med justerbar slaglängd
på plusrörelsen.
• Kundanpassad bearbetning
av kolvstång.
• Cylinder med justerbar slaglängd
på minusrörelsen.
• Extra kraftig kolvstång på Ø63 till
Ø125 mm.
• Förhöjd tålighet mot externa krafter.
• Extra portar för pneumatisk
ändlägesdetektering.
• Förlängd pneumatisk dämpning.
• Cylindrar med U- eller
H-guideenhet.
• Cylindrar med monterad styrventil
med eller utan hastighetsreglering.
• Mekanisk kolvstångslåsning för
säkerhetsapplikationer på Ø40 till
Ø100 mm.
• Cylinder med dragstänger för
kolvdiameter upp till 200 mm.
Exempel
www.oemautomatic.se, [email protected], Tel: 075-242 41 00, Fax: 075-242 41 19
www.oemautomatic.se, [email protected], Tel: 075-242 41 00, Fax: 075-242 41 19
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards