Formler i matematik som får användas på ämnesprovet i årskurs 9

advertisement
Formler i matematik som får användas på ämnesprovet i årskurs 9
PREFIX
Beteckning
Namn
Tiopotens
GEOMETRI
T
tera
12
10
G
giga
9
10
M
mega
6
10
k
kilo
3
10
h
hekto
2
10
d
deci
–1
10
c
centi
–2
10
µ
mikro
–6
10
m
milli
–3
10
area = b " h
Rektangel
h
b
!
area = b " h
Parallellogram
h
b
!
area = s2
Kvadrat
s
s
!
d 1 " d2
2
d1 och d2 är diagonaler
Romb
area =
d1
d2
!
Parallelltrapets
area =
b
h ( a + b)
2
h
a
!
b" h
2
vinkelsumma =
x + y + z = 180°
Triangel
z
area =
x
h
y
b
!
!
Pythagoras!
sats
a2 + b2 = c 2
c
a
b
!
area = " # r 2
omkrets = " # d = 2" r
Cirkel
d
r
!
!
Var god vänd
© Skolverket
GEOMETRI
fortsättning
v
" 2# r
360
v
b" r
area =
" # r2 =
360
2
Cirkelsektor
r
bågen b =
b
v
!
volym = B " h
Rätblock
!
h
B
!
volym = B " h
Prisma
h
B
!
Cylinder
Rak cirkulär cylinder
volym = B " h
mantelarea = 2" rh
!
Pyramid
volym
=
!
h
r
B
B" h
3
h
B
!
Kon
Rak cirkulär kon
B" h
volym =
3
mantelarea = " rs
r
B
!
Klot
4 " # " r3
!
volym
=
3
area = 4 " r 2
r
!
SAMBAND
Linjär funktion !
POTENSER
För alla tal x och y och positiva tal a gäller:
!
ax
x
y
x +y
a "a =a
!
= ax – y
ay
1
a0 = 1
a– x = x
a
!
!
!
© Skolverket
!
!
s
h
y = kx + m
om y = kx är y proportionell mot x
x y
(a )
= a xy
Download