Formler mm till ämnesprovet i matematik, årskurs 9

advertisement
Formler m.m. till ämnesprovet i matematik, årskurs 9
PREFIX
Beteckning
Namn
Tiopotens
GEOMETRI
T
tera
G
giga
M
mega
k
kilo
h
hekto
d
deci
c
centi
m
milli
µ
mikro
1012
109
106
103
102
10 –1
10 –2
10 –3
10 –6
Parallellogram
n
nano
10−9
h
area = b ⋅ h
b
Romb
Parallelltrapets
d1 ⋅ d 2
2
d1 och d2 är diagonaler
d1
area =
area =
d2
b
h ( a + b)
h
2
a
area =
Triangel
Pythagoras sats
b⋅h
2
z
h
vinkelsumma =
x + y + z = 180°
a +b =c
2
2
2
y
x
b
c
a
b
Cirkel
v
⋅2⋅π ⋅ r
360
v
b⋅ r
area =
⋅ π ⋅ r2 =
360
2
bågen b =
Cirkelsektor
d
area = π ⋅ r 2
omkrets = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r
r
r
v
b
Var god vänd!
© Skolverket
oktober 2014
Rätblock
h
volym = B ⋅ h
B
Prisma
volym = B ⋅ h
h
B
Cylinder
Pyramid
Rak cirkulär cylinder
volym = B ⋅ h
mantelarea = 2⋅ π ⋅ r ⋅ h
volym =
h
B
B⋅h
3
r
h
B
Rak cirkulär kon
B⋅h
volym =
3
mantelarea = π ⋅ r ⋅ s
Kon
4 ⋅ π ⋅ r3
3
area = 4 ⋅ π ⋅ r 2
y = kx + m
om y = kx är y proportionell mot x
SAMBAND
Räta linjen
POTENSER
För alla tal x och y och positiva tal a gäller
a x ⋅ a y = a x+ y
a– x =
© Skolverket
oktober 2014
r
areaskala = (längdskala)2
volymskala = (längdskala)3
Skala
1
ax
ax
= a x– y
y
a
a0 = 1
r
B
volym =
Klot
s
h
(a )
x
y
= a xy
Download