formler till nationellt prov i matematik kurs a

advertisement
FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A
PREFIX
Beteckning
Namn
Tiopotens
T
tera
1012
POTENSER
G
giga
10 9
M
mega
10 6
k
kilo
10 3
a ⋅a = a
y
x+y
c
centi
10 –2
a– x =
1
ax
(a )
ax
= ax– y
y
a
1
a2 = a
GEOMETRI
d
deci
10 –1
m
milli
10 –3
µ
mikro
10 –6
För alla tal x och y och positiva tal a gäller
x
FUNKTIONSLÄRA
h
hekto
10 2
x y
= a xy
1
a3 = 3 a
a0 = 1
Linjär funktion
y = kx + m
om y = kx är y proportionell mot x
Exponentialfunktion
y = C ⋅ ax
Pythagoras sats
a2 + b2 = c2
Triangel
area =
Parallellogram
area = bh
Parallelltrapets
area =
Cirkel
area = πr 2 =
bh
2
h( a + b)
2
πd 2
4
omkrets = 2πr = πd
© Skolverket
α
⋅ 2πr
360
br
α
area =
⋅ πr 2 =
360
2
Cirkelsektor
bågen b =
Prisma
volym = Bh
Cylinder
Rak cirkulär cylinder
volym = πr 2 h
mantelarea = 2πrh
Bh
3
Pyramid
volym =
Kon
Rak cirkulär kon
volym =
πr 2 h
3
mantelarea = πrs
Klot
volym =
4πr 3
3
area = 4πr 2
TRIGONOMETRI
Rätvinkliga triangeln
cos v =
a
c
sin v =
b
c
tan v =
b
a
© Skolverket
Download