Regler vid utställningar och andra arrangemang

advertisement
1/2
Regler vid utställningar och andra arrangemang
Välkommen till City Conference Centre (CCC). Här har vi samlat regler och säkerhetsbestämmelser för
alla typer av arrangemang samt specifik information till utställare i våra lokaler.
Information till utställare
Den som gentemot CCC är kontaktperson för arrangemanget ansvarar för att denna information förs
vidare till samtliga utställare. En lista över samtliga utställande företag eller motsvarande ska skickas till
CCC senast två veckor före arrangemanget/utställningen.
Våra utställningsytor
Av utrymningsskäl är samtliga utställningsytor strikt avgränsade. Var de ligger och hur stora de är framgår
av våra ritningar. Det finns bland annat speciella utställningsritningar som ligger på vår hemsida. För
exakta mått, kontakta er projektledare.
Utställare får inte överskrida gränserna för den bokade utställningsytan. Utställningsmaterial får ej
placeras så att de hindrar passagen i mässgången eller utrymningsvägar.
Monterbyggnation
Maximal höjd för monterbyggnation samt dekor är 2500 mm. Vid högre byggnation krävs separat
tillstånd från CCC, samt att en tilläggsavgift debiteras.
Brandsäkerhet
Monterväggar och tak skall utföras i svårantändligt, brandklassat samt av Statens Planverk godkänt
material. Typgodkännande bör finnas tillgängligt i montern. Trä, t ex spånskiva, plywood samt
träfiberskiva (dock ej porös) godtas. Tyg som används för dekoration och tak måste vara impregnerat
mot brand. Detta gäller även dekorationer och skyltar m m i frigolit. Övriga skyltar och dylikt bör göras i
brandklassad kartong.
Ej tillåtna material är t ex wellpapp och styrenskivor.
Stearin-, värmeljus eller brinnande lyktor är inte tillåtna, såvida inte av CCC godkänd brandvakt är tillsatt.
Skydds- och brandinspektion sker innan utställningens eller mötets öppnande varvid utställare kan bli
anmodad att avlägsna ej tillåten byggnation eller föremål av ej tillåtna material.
Utrymningsvägar
Vi hänvisar till våra ritningar där utrymningsvägar är markerade. Dessa får under inga omständigheter
blockeras.
2/2
Förtäring
All servering och försäljning av mat, inklusive frukt och dryck, handhas av CCC. Arrangören äger inte
rätt att anlita annan leverantör eller själv ombesörja eller hantera livsmedel/drycker inom leverantörens
byggnader eller markområde. Undantaget är i papper eller plast inslaget reklamgodis som bjuds vid
utställning. Dessa regler följer gällande lagstiftning rörande livsmedel och alkohol och är avsedda för att
garantera hög kvalitet och god säkerhet för gästerna.
In- och utflyttning
Vänligen respektera bokade in- och utflyttningstider. Dessa framgår av bokningsbekräftelsen.
Hisskapaciteten i Folkets Hus är något begränsad. Hissarna på Barnhusgatan 12 och 14, som går upp till
Kongresshallen, kan ta EU-pallar (80 x 120 cm), men vi rekommenderar burvagnar för transporter via
dessa hissar. Hissarna har en storlek på 100 x 170 cm så används EU-pallar är det mycket viktigt att dessa
inte överpackas. I övrigt kontakta er projektledare angående transport av material inom Folkets Hus.
Av CCC bokat material och utrustning levereras till utställningsytan i samband med inflyttning eller enligt
överenskommelse. Utställarens eget material ska levereras och installeras på CCC i samband med
inflyttning, respektive hämtas i samband med utflyttning.
Låt Jetpak eller DHL sköta logistik och leverans
CCC har ett samarbete med Jetpak och DHL, vilket med fördel kan utnyttjas av utställare. Inom Sverige
rekommenderar vi Jetpak, och för internationella tranporter DHL, som kan lagra ert material fram till
arrangemangets genomförande, lagra tomemballage under det att utställningen pågår samt sköta
leveranserna av material till anvisad plats och från CCC. För mer information kontakta gärna:
Jetpak: Kundservice 077 570 00 00
DHL : Johan Nygren, 08-543 451 96, 0708-99 21 18 eller [email protected] Fax 08-543 457 81.
Utrustning och tjänster
CCC har ett brett sortiment av utrustning och tjänster för utställare. Ett urval presenteras på vår prislista
för utställning. Den utrustning ni behöver bör bokas i god tid före arrangemanget.
Ansvar
Utställaren ansvarar själv för sitt material. Om speciellt värdefull eller ömtålig utrustning används i
samband med utställning rekommenderar vi att utställaren beställer bevakning av utrustningen. Se vidare
i våra Allmänna villkor.
Kontakt
Aktuell projektledare eller annan personal på CCC, tfn: 08-506 166 00,
Receptionen Folkets Hus, tfn: 08-506 165 00, receptionen Norra Latin, tfn: 08-506 164 00.
Besök gärna vår hemsida, www.stoccc.se.
Download