crossing borders dhl customs intrastat

advertisement
CROSSING BORDERS
DHL CUSTOMS INTRASTAT
Låt oss ta hand om uppgiftslämnandet till Statistiska Centralbyrån (SCB). Du som kund
får då en säkerhet för att de krav på handelsstatistiska uppgifter som åligger dig,
hanteras på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.
LÅT OSS SKÖTA DIN
HANDELSSTATISTIK
Om ditt företag enligt SCB är uppgiftsskyldigt,
erbjuder vi oss att utföra era intrastatredovisningar
löpande. Vi ger dig dessutom en sammanställning
varje månad av de uppgifter vi redovisat för er
räkning.
OMFATTAR HANDELN MED ÖVRIGA EU-LÄNDER
VAD ÄR INTRASTAT?
Intrastat är EU:s interna system för insamling av
statistik över varuflödet mellan medlemsstaterna.
Företag som köper varor från andra medlemsstater
till ett årligt värde av lägst 9 MSEK eller säljer varor
till andra medlemsstater till ett årligt värde av lägst
4,5 MSEK, är skyldiga att lämna intrastatrapport.
Överlåt gärna hela uppgiftslämnandet till oss, så
slipper du själv lämna intrastatrapport varje månad.
KONTAKTA OSS
För ytterligare information om våra tjänster gå in
på www.dhlfreight.se, kontakta Marcus Persson
040-6940047, Bo Jarestig 040-6940037 eller
mejla [email protected]
Download