KOMPETENSPROFIL

advertisement
KOMPETENSPROFIL
MATS ULLERYD
Mats har sedan 1991 arbetat inom IT-området.
Huvudinriktningen är systemdesign, databasdesign, databasoch systemadministration i UNIX och NT-miljö, främst inom
Oracle och DB2.
Mats Ulleryd
FÖDELSEÅR 1964
VERKSAMHETSERFARENHET
Bank/Finans
Order/Lager/Fakturering
Telecom
datadrift
Inköp
ARBETSOMRÅDEN
Databasdesign/adm
Programmering
Systemdesign/adm
Utbildning
EXEMPEL PÅ UPPDRAG
Design av databaser
Drift av databaser
Systemadministration (AIX,Solaris)
REFERENSUPPDRAG
Årtal
Företagsnamn
Roll/Arbetsområde
2005Skandia
Drift
Ansvarig för drift av Oracle databaser. Systemadministration AIX och Solaris.
Installation, uppgradering och patchning av oracle databaser och AIX. Backup,
optimering och felsökning av oracledatabaser och sqlprogrammering. Administration
av webservers tomcat och Jrun.
Årtal
Företagsnamn
Roll/Arbetsområde
2005-2005
SEB
Design datawarehouse
Överföring av SEB's datawarehouse från DB2 mainframe till Oracle på Solaris.
Logisk och fysisk design av databaser. Överföring data till databas.
Databas specialisten AB
Ringvägen 54, 118 61 STOCKHOLM
Telefon 08-605 4192. Mobil 0708-47 44 52
E-post: [email protected]
Årtal
Företagsnamn
Roll/Arbetsområde
2002-2004
IBM
Databasdrift/outsourcing
Ansvarig för drift av Oracle och DB2-databaser åt IBM's kunder. Arbetet
inkluderade installation av database och andra programvaror på AIX och Windows,
konfigurering av filsystem, användaradministration, asyncron I/O,
kommunikationsprotokoll, backup, optimering och övervakning av AIX och
windowsmaskiner. Problemlösning.
Årtal
Företagsnamn
Roll/Arbetsområde
1997-2002
Ericsson
Databasadministratör/team leader
Ansvarig för Ericssons centrala inköpsdatabas i Oracle. Logisk och fysisk design av
tabeller/objekt. Samordningsansvarig för samtliga Ericssons inköpssystem web och c/s
baserade. Rådgivning till programmerare om hur man effektivast lagrar och hämtar
information ur databaser.
Årtal
Företagsnamn
Roll/Arbetsområde
1994-1997 Stadshypotek
Databasadministratör
Ansvarig för installation/uppgradering/patchning av Oracle databaser. Modellering samt
logisk och fysisk design av Stadshypoteks datawarehouse. Driftansvarig för ekonomi och
upplåningssystem. Systemadministration och backup hantering i AIX. Utbildning och stöd
till programmerare.
Årtal
Företagsnamn
Roll/Arbetsområde
1993-1994
Industri-Matematik
DBA/systemutvecklare
Programmering av order/lager rutiner. Utbildning av IM's partners i England och USA i
4GL programmering, sql och versionshantering. Installation och uppgradering av system
hos IM's kunder i olika länder. Fadderverksamhet för partners i England och USA.
Årtal
Företagsnamn
Roll/Arbetsområde
1991-1993 UDAC
Systemutvecklare
Programmering av sjukhusrutiner för Akademiska sjukhuset. Design av database för
fakturering av kunder samt programmering av batch jobb. System administration av Unix
maskiner.
KOMPETENSOMRÅDEN
Metoder
ITIL
RAD
PROPS
Programmeringsspråk
C
Shell scripts
Assembler
PL/SQL
LISP
Pascal
TRIM
Uniface
Databaser
Oracle
Ingres
DB2
Mimer
SQL Server
Kompetens Systemadministration
Unix (AIX, Solaris,HP-UX)
Windows
VAX/VMS
Databas specialisten AB
Kompetens Databasadministration
Oracle
DB2
Ingres
SQL Server
ANSTÄLLNINGAR
20081997-2008
1994 - 1997
1993 - 1994
1991– 1993
Databas specialisten
Mjolnir Data
Stadshypotek
Industri-Matematik
UDAC
KURSER OCH CERTIFIKAT
Oracle CASE
Oracle backup&recovery
Oracle internals
Oracle DBA
DB2 databasadministration stordator
DB2 databasadministration RS/6000
Windows NT server
Windows NT workstation
Uniface
Lotus notes
Informatica
UTBILDNING
Datavetenskaplig linje 160 poäng, Uppsala universitet
Företagsekonomi 30 poäng, Uppsala Universitet
Militärtjänst kryptogruppbefäl I17
Treårig naturvetenskaplig linje, Lysekils gymnasium
SPRÅK
Engelska. Nivå hög
Tyska. Nivå skol
Databas specialisten AB
1986 - 1990
1987 - 1989
1985 - 1986
1980 - 1983
Download