BUD-projektet
Bredband Utbyggnad och Drift
Samordning av fiberutbyggnaden Arholma till Landsort
Sune Fogelström
070-5388448
Sune Fogelström
070-5388448
?

Varför fiber?
fiber löser både internet, telefoni och TV - pålitligt och till lägre löpande kostnader än för
motsvarande mobila lösningar

fiber begränsar inte mängden Mbit'ar - en befrielse inte minst för familjer med uppväxande barn

för distansarbete kräver en del arbetsgivare fiber (inte mobila lösningar)

samhällets planering bl a för framtida äldrevård i hemmet och annan sjukvård kräver tillförlitligt
internet

bredband när du är hemma, vill vara säker på att det fungerar och ha koll på kostnaderna

mobila lösningar när du är mobil

vi vill inte ha skärgården full av mobilmaster
Sune Fogelström
070-5388448
Hur får man det att hända!
Driv frågan i er förening
●Avgränsa ert område, ön eller öarna
●Väck intresset
●Kontrollera med kommunen
●Använd byalagsmetoden
●Behåll kontrollen över nätet själva
●Vänta inte
●
Sune Fogelström
070-5388448
Byalagsmetoden
Lokal förening projekterar och söker bidrag på Länsstyrelsen
Länsstyrelsen beslutar efter kontroll att ”marknaden” inte bygger
Länsstyrelsen, Pts och Kommunen finansierar ca 60%
Abonnenten finansierar ca 40 %
Föreningen bygger nätet
Föreningen handlar upp kommunikationsoperatör som driver nätet
och säljer tjänster dvs TV, Internet och Telefoni
Sune Fogelström
070-5388448
Villkor!
Det är bara lokala föreningar
som kan få bidragen
Om ”marknaden” kan tänkas bygga
inom 3 år utgår inga bidrag
Sune Fogelström
070-5388448
Vi har kommit en bit på väg
Ö
Gräskö
Marö
Blidö (del)
Bruket
Ingmarsö
Harö
Möja
Runmarö
Nämdö
Ornö
Antal abonnenter inom 1 år
116
40
80
80
150
130
300
120
120
250
1386
Antal abonnenter inom 3 år
135
41
100
110
250
200
500
300
300
750
2636
Totalt investeras nu ca 74 Mkr i fiberutbyggnad på dessa öar
Sune Fogelström
070-5388448
Kostnader!
Anslutningsavgift
Abonnemangsavgift
Finansiering!
Egenfinansiering
Bidrag från EU,staten och kommun
Föreningsengagemang
Sune Fogelström
070-5388448