bokföring

advertisement
SU
PP
OR
T
WA P
F
RS
LEV
WEBB
FÄ
P
LJ
AS
SÄ
AF
CD
BOKF
DB
PR
KT
NÄ
T
JE
AK
O
T
BUTIK
bokföring
Kontoplan
Programmet har en omfattande ändringsbar kontoplan. I kontoplanen kan
du i diagramform se saldo per månad med jämförelse mot budget och
föregående år. Automatkonteringen som går att koppla till kontot gör att
inmatning av t. ex. löner kan underlättas. Som automatkontering kan du
välja belopp, moms eller procent. Självklart hanterar programmet EU BAS.
Internredovisning
I programmet kan du använda två undernivåer till konto, kostnadsställe
och kostnadsbärare, som går att koppla till budget. Du kan när som helst
direkt i bilden se saldo på ett kostnadsställe och kostnadsbärare, eller en
kombination av konto och kostnadsställe och/eller kostnadsbärare. I bilderna
för kostnadsställe och kostnadsbärare visas utfall med jämförelse mot budget
och föregående år i diagramform.
Bra utformning av verifikatbilden gör det enkelt
vid registrering.
Daglig registrering
Verifikatregistreringen är utformad så den ska vara så snabb och enkel som
möjligt. Vid registreringen kan du när som helst koppla in sökfunktionen
för att hitta ett verifikat, konto, kostnadställe, kostnadsbärare etc. Alla verifikat
kan redigeras i efterhand. Arbetar du med verifikattexter kan du lägga upp
tio fasta texter som kan kompletteras med fri text. Om en kontering genererat
en automatkontering visas den med kursiv stil, för att du ska kunna skilja
manuella konteringar från de automatiska. Inläsning av bokföringsordrar
från t. ex. faktureringsmodulen görs enkelt i verifikatbilden. Det finns
dessutom ett notatfält som fungerar som ett datoriserat anteckningsblock.
Om du skriver en kom-ihåg-notering kan du sedan skriva ut en speciell
notatlista över alla verifikat med inskrivna notat.
I diagrammen kan du snabbt jämföra utfall mot
budget och föregående år.
Bokslut och deklaration
FDT Avance bokföringsmodul innehåller rutiner som underlättar ditt
bokslutsarbete. Du kan arbeta med preliminära bokslutsverifikat, dessa ingår
inte i grundboken förrän du överför dem dit. Verifikat tillhörande periodbokslut
kan sparas för att användas vid nästa periodbokslut. När årsbokslutet är
klart kan du via SIE-export överföra bokföringen till ett deklarationsprogram.
Hur går firman?
I bokföringsmodulen kan du registrera budget per månad, kvartal, tertial,
halvår eller helår. Du kan ange budgetbelopp per konto, kostnadsställe och
kostnadsbärare. Budgeten kan fördelas enligt budgetnycklar, föregående
års saldo eller manuellt. För att göra det överskådligt visas budgeten grafiskt
med jämförelse mot nuvarande och föregående år.
Budgeten kan fördelas på konto, kostnadsställe
och kostnadsbärare med hjälp av budgetnycklar.
Affärssystem från FDT förenklar din tillvaro
bokföring
Listor
Alla utskrifter sker från en bild. Till varje utskrift går det att göra mycket
avancerade urval. Du kan vid utskrift bestämma att dokumentet skickas
direkt via e-post till de personer du vill. FDTs produkter kommunicerar direkt
med ditt e-postsystem.
Sökfunktion
I FDT Avance kan du enkelt söka information bland konton, kostnadsställen,
kostnadsbärare, projekt och verifikat.
Speciella fält finns avsedda för kontobeskrivning
i bilden du lägger upp kontot.
Enkla tekniska lösningar
FDT använder sig av öppna databaser. Du gör enkelt egna frågeformulär
i Microsoft Access, och löpande aktivitetsinformation kan du själv lägga ut
på intranätet med okomplicerade webblösningar.
Allmänt
Kontoplan
Räkenskapsår
Sök/spårafunktion
Kostnadsställe
Kostnadsbärare
Projekt
SIE export/import
Exportera utskrifter
Nätverksmodul
Klientmodul
EU BAS 97/BAS 95
18 månader, 2 aktuella bokföringsår
ja
ja, 6 tecken
ja, 6 tecken
tillval
ja, 4 nivåer
World, Excel m.fl.
tillval
tillval 10/1000 (flera företag)
Konto
Automatkontering
Historik
per konto/kostnadsställe/
kostnadsbärare
text & grafik
Verifikat
Korrigera verifikat
Bokslutsverifikat
ja, ändringar markeras
ja
Budget
Budgetering
Budgetnycklar
månad/kvartal/tertial/halvårsvis
manuellt/100 st fördefinierade
FDT AB
Telefon försäljning: 0920-24 33 10
Box 945
Telefon support: 0920-24 33 20
971 28 Luleå
Fax: 0920-24 33 99
Prestandan i programmet påverkas av
datorutrustningens styrka och kvalitet.
Vi rekommenderar:
Mjukvara: Windows NT
Hårdvara: Pentium II/300 Mhz med
64 MB internminne.
Skrivare: Laser eller bläckstråleskrivare
E-post: [email protected]
[email protected]
Internet: www.fdt.se
Download