leverantör

advertisement
SU
PP
OR
T
WA P
F
RS
LEV
WEBB
FÄ
P
LJ
AS
SÄ
AF
CD
BOKF
DB
PR
KT
NÄ
T
JE
AK
O
T
BUTIK
leverantör
Ankomst och attesthantering
Programmet hanterar ankomstregistrering med preliminärkontering och
har en komplett attestrutin. Du väljer själv om du ska arbeta med attest
eller ej.
Inregistrering av leverantörsfakturor
Givetvis bokför du fakturor direkt i inregistreringen. På det sättet hålls din
bokföring uppdaterad. I inregistreringsbilden kan du se en grafisk
likviditetsanalys. I leverantörsregistret visas diagram över skulder och
betalningar.
Betalning
Möjligheter till attest av fakturor finns
i programmet.
När du ska betala fakturor ger programmet ett betalningsförslag som är
enkelt att redigera. Här gör du urval t.o.m. förfallodag och kan även göra
urval per leverantör. Betala utvalda fakturor via avi eller fil. FDT Avance
leverantörsmodul klarar även autogirofakturor och kontant betalning via
kassa.
Betala i USD
Leverantörsreskontran hanterar tio olika valutor. Utlandsbetalning kan göras
via fil till Postgirot, Bankgirot och SE Banken. Programmet konterar automatiskt
kursförändringar vid betalningstillfället.
Inköp
Likviditetsprognosen visar företagets skulder och
fordringar.
Programmet klarar att automatiskt beställa hem de artiklar som lagermodulen
anser nödvändigt. Beställningspunkt och maxlager går att bestämma per
månad. Du kan till och med säga att en viss artikel inte är lagervara utan
beställs hem efter order. Inköpsrutinen kan även hålla reda på artiklar som
borde vara levererade – på det sättet är det enkelt att påminna leverantören
om utebliven leverans. Om det är en utländsk leverantör ändras språket på
bl.a. beställningsunderlagen beroende på leverantör. Artiklarna kan även
ha benämningar på olika språk.
Sökfunktion
I FDT Avance kan du enkelt söka information bland leverantörer, reskontra
och inköp.
Programmet ger ett betalningsförslag som är
enkelt att redigera.
Affärssystem från FDT förenklar din tillvaro
leverantör
Massändring/massradering
I FDT Avance kan du massändra fält på leverantörer. Även massradering av
leverantörer, reskontra, statistik och inköp är möjligt.
Enkla tekniska lösningar
FDT använder sig av öppna databaser. Du gör enkelt egna frågeformulär
i Microsoft Access, och löpande aktivitetsinformation kan du själv lägga ut
på intranätet med okomplicerade webblösningar.
I programmet finns en rutin för avbokning av
filbetalda fakturor som betalas via diskett eller
modem.
Allmänt
Valutor/språk
Leverantörsstatistik
Sök/spårafunktion
Extra textfält
Exportera utskrifter
Kostnadsställe
Kostnadsbärare
Inköpsmodul
Projekt
Nätverksmodul
Klientmodul
10 st/10 st
text & grafik
ja
ja
World, Excel m.fl.
ja, 6 tecken
ja, 6 tecken
ja
tillval
tillval
tillval 10/1000 (flera företag)
Genom inköpsfunktionen beställs artiklar
manuellt eller automatiskt, som lagerfunktionen
(i faktureringsmodulen) anser nödvändigt.
Leverantörsreskontra
Ankomstregistrering
Konteringsförslag
Attest av fakturor
ja
ja
ja
Betalning
Fil-/avibetalning
Utbetalningsförslag
Postgiro/bankgiro/utland
Återredovisning
ja
redigerbart
via modem (fil)
via modem (fil)
FDT AB
Telefon försäljning: 0920-24 33 10
Box 945
Telefon support: 0920-24 33 20
971 28 Luleå
Fax: 0920-24 33 99
Prestandan i programmet påverkas av
datorutrustningens styrka och kvalitet.
Vi rekommenderar:
Mjukvara: Windows NT
Hårdvara: Pentium II/300 Mhz med 64
Mb internminne.
Skrivare: Laser eller bläckstråleskrivare
E-post: [email protected]
[email protected]
Internet: www.fdt.se
Download