Hållbara städer och
samhällen
INBJUDAN TILL SEMINARIUM • 26 APRIL I UPPSALA
År 2050, om drygt trettio år, kommer vi att vara cirka tio
miljarder människor på planeten Jorden. Det är en befolkningsökning på tre miljarder från idag. Jorden är rik
och räcker till för alla när vi planerar långsiktigt, hållbart
och innovativt. Hållbara städer är en förutsättning för ett
gott liv för alla.
Visste du att?
• Över 50% av världens befolkning bor idag i städer.
• Städerna står för mer än 70% av världens koldioxidutsläpp.
• 70% av världens befolkning kommer att bo i städer år
2050.
• Städer har en stor potential för lösningar för minskade
ekologiska fotavtryck.
Enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling nummer
11 ska städer vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Hur når vi det målet? Hur kan vi i
skolan undervisa om hållbara städer? Vilka ”next practise”-exempel finns att inspireras av? Vilka resurser finns
att tillgå?
Varmt välkommen till en angelägen fortbildningsdag
med föreläsningar, workshops och guidade turer i hållbara miljöer!
Målgrupp
Högstadie- och gymnasielärare och övriga intresserade
Tid
Onsdag 26 april kl 9.00-15.30
Plats
Rosendalsgymnasiet i Uppsala
Lokal meddelas senare
Anmälan
Anmäl dig via webbplatsen www.denglobalaskolan.se
Seminariet är avgiftsfritt. Vi bjuder på fika. Lunch finns
att köpa på plats.
Kontakt
Mathias Demetriades, Den Globala Skolan
[email protected]
070-947 90 51
Arrangör
Universitets- och högskolerådet/Den Globala Skolan
i samarbete med Uppsala kommun
Se programmet på nästa sida >>>
Program
9.00
Samling och inledning av Den Globala Skolan och Siw Inger Halling
på Rosendalsgymnasiet
10.00-12.00
Halva gruppen (cirka 20 pers) har workshops med bland andra
Lotta Dessen Jankell, Globala gymnasiet, Gitte Jutvik, WWF, 1-2 exempel från
Rosendalsgymnasiet samt Mathias Demetriades och Karolina Sandahl från Den
Globala Skolan.
Halva gruppen (ca 20 pers) går på guidad vandring i Rosendalsområdet.
Anna Sanders och Lydia Kerlefors guidar i projektet, berättar om visioner
och hållbarhetstänk.
12.00-13.00
LUNCH
På Food court nära tennishallen på Rosendalsområdet
13.00-15.00
Halva gruppen (cirka 20 pers) har workshops med bland andra
Lotta Dessen Jankell, Globala gymnasiet, Gitte Jutvik, WWF, 1-2 exempel från
Rosendalsgymnasiet samt Mathias Demetriades och Karolina Sandahl från Den
Globala Skolan.
Halva gruppen (ca 20 pers) går på guidad vandring i Rosendalsområdet.
Anna Sanders och Lydia Kerlefors guidar i projektet, berättar om visioner
och hållbarhetstänk.
15.00-15.30
Gemensam avslutning
Den Globala Skolan arbetar enligt Globala målen
Mål 4.7 Att senast 2030 säkerställa att alla barn och ungdomar i skolan får de kunskaper och färdigheter som behövs för
att genom en hållbar livsstil främja global hållbar utveckling:
• mänskliga rättigheter
• jämställdhet
• främjande av fred och icke-våld
• globalt medborgarskap
• kulturell mångfald