Personlig information kring hantering av dina dosdispenserade

advertisement
Personlig information kring hantering av dina dosdispenserade läkemedel
På det här apoteket eller hos detta
apoteksombud hämtar du dina
dosrullar och läkemedel som inte kan
dosförpackas
Hit ringer du när du behöver förnya
dosreceptet
-------------------------------------Säker Dos i Västerbotten
4 december 2015
Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner i samarbete
Klipp här ………………………………………………………………………………………
Personlig information kring hantering av dina dosdispenserade läkemedel
På det här apoteket eller hos detta
apoteksombud hämtar du dina
dosrullar och läkemedel som inte kan
dosförpackas
Hit ringer du när du behöver förnya
dosreceptet
-------------------------------------Säker Dos i Västerbotten
4 december 2015
Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner i samarbete
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards