Personlig information kring hantering av dina dosdispenserade

advertisement
Personlig information kring hantering av dina dosdispenserade läkemedel
På det här apoteket eller hos detta
apoteksombud hämtar du dina
dosrullar och läkemedel som inte kan
dosförpackas
Hit ringer du när du behöver förnya
dosreceptet
-------------------------------------Säker Dos i Västerbotten
4 december 2015
Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner i samarbete
Klipp här ………………………………………………………………………………………
Personlig information kring hantering av dina dosdispenserade läkemedel
På det här apoteket eller hos detta
apoteksombud hämtar du dina
dosrullar och läkemedel som inte kan
dosförpackas
Hit ringer du när du behöver förnya
dosreceptet
-------------------------------------Säker Dos i Västerbotten
4 december 2015
Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner i samarbete
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards