Förnyelse av recept för listade patienter på CityAkutens

advertisement
Förnyelse av recept för listade patienter på CityAkutens
husläkarmottagning
Personnummer
_________________________________
Namn
_________________________________
Telefon (obligatoriskt)
_________________________________
Läkemedel
Styrka
Dosering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Namnunderskrift
__________________________
Datum
__________________________
OBS!



Förnyelse av recept på denna blankett kan endast göras på läkemedel
som skrivits ut tidigare av läkare på CityAkutens husläkarmottagning.
Receptet är klart på apoteket tre dagar efter inkommen beställning.
Om receptet inte kan förnyas utan läkarkontakt kommer personal på
husläkarmottagningen att meddela dig per telefon.
G:/Husläkarmottagningen/Verksamhet/Blanketter/Förnyelse av recept /ah
2015-11-16
Download