Narhalsan_Dokument_m_sidhuvud_sidfot

advertisement
Förnyelse av recept
Närhälsan Källstorp
1(2)
Förnyelse av recept
Namn
...………...………………………………………………………….
Personnummer
………………………………………………………………...........
Telefon dagtid
…………………………………………………………………….
Läkemedel 1
Namn
...………...………………………………………………………….
Beredningsform
...………...………………………………………………………….
Styrka
...………...………………………………………………………….
Dosering
...………...………………………………………………………….
Läkemedel 2
Namn
...………...………………………………………………………….
Beredningsform
...………...………………………………………………………….
Styrka
...………...………………………………………………………….
Dosering
...………...………………………………………………………….
Närhälsan Källstorp vårdcentral
Strömsviksvägen 16, 461 59 Trollhättan, vxl 0520-49 45 00
2(2)
Läkemedel 3
Namn
...………...………………………………………………………….
Beredningsform
...………...………………………………………………………….
Styrka
...………...………………………………………………………….
Dosering
...………...………………………………………………………….
Biverkningar?
...………...………………………………………………………….
Hur fungerar medicinen? ...………...………………………………………………………….
...………...………………………………………………………….
Tidigare ordinatör?
...………...………………………………………………………….
OBS! Lämnas ifyllt till vårdcentralen. Recept finns att hämta på apoteket inom en
vecka. Vissa läkemedel kan ha ändrat namn.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards