Narhalsan_Dokument_m_sidhuvud_sidfot

advertisement
Förnyelse av recept
Närhälsan Källstorp
1(2)
Förnyelse av recept
Namn
...………...………………………………………………………….
Personnummer
………………………………………………………………...........
Telefon dagtid
…………………………………………………………………….
Läkemedel 1
Namn
...………...………………………………………………………….
Beredningsform
...………...………………………………………………………….
Styrka
...………...………………………………………………………….
Dosering
...………...………………………………………………………….
Läkemedel 2
Namn
...………...………………………………………………………….
Beredningsform
...………...………………………………………………………….
Styrka
...………...………………………………………………………….
Dosering
...………...………………………………………………………….
Närhälsan Källstorp vårdcentral
Strömsviksvägen 16, 461 59 Trollhättan, vxl 0520-49 45 00
2(2)
Läkemedel 3
Namn
...………...………………………………………………………….
Beredningsform
...………...………………………………………………………….
Styrka
...………...………………………………………………………….
Dosering
...………...………………………………………………………….
Biverkningar?
...………...………………………………………………………….
Hur fungerar medicinen? ...………...………………………………………………………….
...………...………………………………………………………….
Tidigare ordinatör?
...………...………………………………………………………….
OBS! Lämnas ifyllt till vårdcentralen. Recept finns att hämta på apoteket inom en
vecka. Vissa läkemedel kan ha ändrat namn.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards