docx, 648 KB Förbrukningsjournal narkotika

advertisement
Sid nr: ……………
Förbrukningsjournal Narkotika, patientbunden
Individuellt förskrivna läkemedel (hel förpackning) för patient
Enhet/område:
Preparatnamn:
Patientens namn:
Styrka:
Personnummer:
Beredningsform:
Datum
Tid
Tillförd
mängd från
apotek
Uttagen
mängd
Behållning
Anmärkning
(brist, överskott, kassation)
Signatur
Fulltecknad förbrukningsjournal bevaras i patientens HSL
journal 1 år efter behandlingsperiodens slut
Upprättad av MAS 141016 rev. 170317
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards