docx, 648 KB Förbrukningsjournal narkotika

advertisement
Sid nr: ……………
Förbrukningsjournal Narkotika, patientbunden
Individuellt förskrivna läkemedel (hel förpackning) för patient
Enhet/område:
Preparatnamn:
Patientens namn:
Styrka:
Personnummer:
Beredningsform:
Datum
Tid
Tillförd
mängd från
apotek
Uttagen
mängd
Behållning
Anmärkning
(brist, överskott, kassation)
Signatur
Fulltecknad förbrukningsjournal bevaras i patientens HSL
journal 1 år efter behandlingsperiodens slut
Upprättad av MAS 141016 rev. 170317
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards