docx, 648 KB Förbrukningsjournal narkotika

Sid nr: ……………
Förbrukningsjournal Narkotika, patientbunden
Individuellt förskrivna läkemedel (hel förpackning) för patient
Enhet/område:
Preparatnamn:
Patientens namn:
Styrka:
Personnummer:
Beredningsform:
Datum
Tid
Tillförd
mängd från
apotek
Uttagen
mängd
Behållning
Anmärkning
(brist, överskott, kassation)
Signatur
Fulltecknad förbrukningsjournal bevaras i patientens HSL
journal 1 år efter behandlingsperiodens slut
Upprättad av MAS 141016 rev. 170317