Odin Meter Elmätare från ABB

advertisement
Odin Meter
Elmätare från ABB
Teknisk dokumentation
Odin Meter
Innehåll
Allmän beskrivning ................................................................................................................ 2
OD4165 direktkopplad 3-fas mätare till och med 65 A ........................................................ 3
OD4110 transformatoransluten 3-fasmätare ........................................................................ 4
Tillbehör ................................................................................................................................. 5
Kopplingsschema ................................................................................................................. 6
Mekaniska mått ..................................................................................................................... 7
Inkopplingsexempel .............................................................................................................. 8
ABB
1
ODIN Meter
Allmän beskrivning
ODIN Meter är en kompakt elmätare gjord för att mäta aktiv elektrisk energi
och främst avsedd för montage på DIN skena i skåp eller standard normkapsling.
St375010
Under utvecklingsprocessen har ett av honnörsbegreppen varit ENKELHET.
ODIN Meter skall uppfattas som lätt att installera, använda och distribuera.
Exempel på detta syns redan i fronten på elmätaren, tydlig märkning, kraftiga
skruvar i anslutningsplinten och lättavläst display. I kartongen medföljer en lättförståelig instruktion som beskriver i text och bild hur installation bör utföras
samt ger råd vid eventuellt uppkomna fel.
ODIN meter är godkänd enligt internationell standard IEC 61036. Denna
standard täcker samtliga tekniska krav avseende klimat, mekanik, elektronik,
EMC och noggrannhet. ODIN meter har dessutom ett nationellt godkännande
av Sveriges provnings- och forskningsinstitut ( SP ) som debiteringsmätare.
Detta borgar för hög tillförlitlighet och lång livslängd med bibehållen mätnoggrannhet.
2
ABB
Odin Meter
St375010
OD4165 direktkopplad 3-fas mätare upp till och
med 65 A
E-nr.
Typ
Spänning (V)
Pulsutgångsfrekvens
0980965
OD4165
230/400V
100 imp./kWh
Tekniska Data
3x230/400 V
-20% till +15%
65 A
25 mA
< 3 VA/fas
50/60 Hz
Klass 2 (±2%)
IEC 61036
-25 till +55oC
Polykarbonat
Polykarbonat/glasfiber
Vl 94 – V0
IP 20
1 –16 mm2
Spänning:
Spänningsområde
Max ström
Startström
Effektförbrukning i strömkrets
Frekvens
Mätnoggrannhet
Standard
Temperaturområde
Material i överdel
Material i underdel
Brandtest
Täthet
Anslutningsarea i strömplint
Pulsutgång
0.5 -2.5 mm2
5 – 40 V DC
100 mA
100 ms
100 imp/kWh
IEC 62053-1 (S0)
Anslutningsarea i plint
Extern pulsspänning
Max. ström
Pulslängd
Pulsfrekvens
Standard
LED
Pulsfrekvens
Pulslängd
100 imp/kWh
40 ms
Display
LCD med 7 heltalssiffror
Frontvy
Direktkoppling
Typ beteckning
Kopplingsschema
OD4165
St375004
LED
frekvens
Drestromzahler 5(65)A Kl.2
Electricity meter 5(65)A Cl.2
Spänningsindikator
Last indikator
ABB
Identitetsnr
Nationell godkännande
symbol (SP)
Pulsutgångsfrekvens
3
Odin Meter
St375010
OD4110 transformatoransluten 3-fas mätare
E-nr.
Typ
Spänning ( V )
Pulsutgångsfrekvens
0980910
OD4110
230/400V
1 imp./ kWh
Tekniska Data
3x230/400 V
Spänning:
Spänningsområde
Max ström
Startström
Effektförbrukning i strömkrets
Effektförbrukning i spänningskrets
Frekvens
Mätnoggrannhet
Standard
Temperaturområde
Valbar transformatoromsättning
-20% till +15%
10 A
15 mA
< 0.02 VA/fas
< 2 VA/fas
50/60 Hz
Klass 2 (±2%)
IEC 61036
-25 till +55oC
5/5, 75/5, 100/5
150/5,200/5,250/5,300/5,
400/5,500/5,600/5,700/5
750/5,800/5,900/5 A
Polykarbonat
Polykarbonat/glasfiber
Vl 94 – V0
IP 20
1 –16 mm2
0.5 – 6 mm2
Material i överdel
Material i underdel
Brandtest
Täthet
Anslutningsarea i strömplint
Anslutningsarea i spänningsplint
Pulsutgång
0.5 -2.5 mm2
5 – 40 V DC
100 mA
100 ms
1 imp/kWh
IEC 62053-1 (S0)
Anslutningsarea i plint
Extern pulsspänning
Max. ström
Pulslängd
Pulsfrekvens
Standard
LED
Pulsfrekvens
Pulslängd
1000 imp/kWh
40 ms
Display
LCD med 7 heltalssiffror
Frontvy
Inkoppling via strömtransformator
Typ beteckning
Ställbar transformatoromsättning
Kopplingsschema
St375005
LED
frekvens
Spänningsindikator
Last indikator
4
Identitetsnr
Nationell godkännande
symbol (SP)
Pulsutgångsfrekvens
ABB
Odin Meter
St375002
Tillbehör
E-nr.
Typ
Användning
Ritningsnr.
09 809 25
Täcklock plomberbart
Vid plombering
09 811 84
Frontmontagesats
För panelmontering
2
09 809 50
Normkapsling (6 moduler)
För väggmontage
3
45,5
St375003
80
Ritning nr 2
106
161
Mt375003
Ritning nr 3
92
175
180
St375001
160
Mt375001
ABB
5
Odin Meter
Kopplingsschema
Kopplingsschema
Direktkoppling
Inkoppling via strömtransformator
P1
L1
P1
L2
P1
P2
S1
S2
P1
L3
St375006
N
PE
St375007
2 5 8
+ -
20 21
11
1
4
7
11
3
6
9
St375009
St375008
Pulsutgång
6
ABB
Odin Meter
Mekaniska mått
4,7
Mekaniska mått
6.6
7.1
5.7
57.4
O 5.3
O 7.4
44
17.5
45
85
8.75
20
24.8
O 4.4
63,4
105
5
5
Mt375002
ABB
7
Odin Meter
Inkopplingsexempel
Inkoppling med kablar
För elmätarens funktion behöver
0-ledare endast inkopplas på
upp- eller nersida
Inkoppling med kablar och strömskena
8
ABB
29550 Sv Okt 01 Odin Meter
ABB Automation Technology Products AB
Cewe - Control
Box 1005, 611 29 Nyköping
Telefon 0155-29 50 00
Telefax 0155-28 81 10
Besöksadress:
Brukslagarvägen 5
www.abb.se
Download