CV – Fredrik Modéus

advertisement
CV – Fredrik Modéus
Nuvarande och tidigare anställningar
2014-ff. Församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling
2009-ff. Doktorand vid CTR, stiftsmedarbetare i Växjö stift
2000-2013 Kyrkoherde i Helgeands pastorat i Lund (tjl 2009-2013)
1997-1999 Arbetsledande komminister i Helgeands församling i Lund
Ht 1996 Studentpräst i Lund
1994-1995 Vik. stiftsadjunkt vid Oskarshamns folkhögskola (Skolpräst samt lärare i liturgik och
bibelkunskap på Svenska kyrkans grundkurs och kantorsutbildningen vid Oskarshamns folkhögskola)
1992-1994 Komminister i Hässleholms församling
1991-1992 Pastorsadjunkt i Värnamo
1980-1988 Sommarvikarierande kyrkovaktmästare i Jönköping
1984-1985 Fritidsledare och tjänstgöring vid bibliotek i Västervik (Vapenfri militärtjänstgöring)
1983-1984 Expeditionsförman vid Göta hovrätt i Jönköping
1980-1981 Lokalvårdare vid Ryhovs länssjukhus i Jönköping
Studier
2009-ff. Doktorand i systematisk teologi i Lund (TD våren 2015)
2001 Kyrkoherdeutbildning i Lunds stift
1999 Förberedande ledarutbildning i Lunds stift
1995-1996 Doktorand i teologisk etik i Lund
1994-ff. Pappa till tre barn
1990-1991 Pastoralteologisk utbildning i Lund
Vt 1989 Studier vid Svenska teologiska institutet i Jerusalem
1988-1989 Studier i teoretisk och praktisk filosofi i Lund
1985-1990 Teologiska studier i Lund (TK den 16 febr. 1989)
1980-1983 Ekonomisk linje vid Per Brahegymnasiet i Jönköping
Juni 1979 Orgelspelarkurs på Kronobergs folkhögskola i Växjö
1971-1980 Nioårig grundskola i Jönköping
Förtroendeuppdrag
Föreläst och ansvarat för konferenser och seminarier kring förändringsarbete, församlingsbygge och
gudstjänstutveckling i över 300 församlingar samt på kontrakts- och stiftsnivå i Sverige, Danmark,
Norge, Finland och på Island under åren 1998-2014.
Medverkat med kortare eller längre texter i tidningar, tidsskrifter och antologier av olika slag.
Krönikör i Kyrkans tidning sedan 2009.
Ledarskribent i Kyrkans tidning sedan 2013.
Publikationer
Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan. (Doktorsavhandling, disputation våren 2015).
Kyrkoårets gudstjänster (vissa texter). Argument Förlag, 2010-2014.
Konturer av tro. Verbum Förlag, 2011.
Utrustad och delaktig – för en kyrka i förändring. Argument Förlag, 2011.
Utrustad och delaktig – för upptäckaren. Argument Förlag, 2011.
Utrustad och delaktig – för handledning. Argument Förlag, 2011.
Längta efter liv – församlingsväxt i Svenska kyrkan. Verbum Förlag, 2009.
Mod att vara kyrka – om församlingsbygge och kyrkans identitet. Verbum Förlag, 2005.
Ett flertal texter i olika antologier.
Övriga meriter
Tvåa i biskopsvalet i Lund, våren 2014.
Download