Dagar för unga ledare

advertisement
Målgrupp
Unga ledare i gymnasieåldern eller äldre som varit ledare ett tag
och deras medföljande handledare.
Mål för dagarna
Unga ledare ska få känna sig som en del i ett större sammanhang genom att under en helg träffas för att fördjupa sig i; MOD,
Mångfald och Dialog som ger möjlighet att själv och tillsammans
med andra – arbeta med att motverka fördomar och diskriminering i samhället. Det blir ett tillfälle att utvecklas i personlig tro och
mognad samt fira gudstjänst och andakt tillsammans med andra
unga och äldre ledare i Luleå stift.
Kostnad
400 kronor per deltagare.
Många församlingar ger bidrag till läger, hör med din ledare!
Anmälan
Senast 14 januari 2015 via e-post, se nedan.
Hur?
Anders Höglund, konsulent för Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift
E-post: [email protected]
Upplysningar
Åsa Wiik Sandlund, konfirmandkonsulent
Tel: 0920-26 47 03, 070-190 15 03
E-post: [email protected]
Arrangör
Luleå stift
Samverkansparter
Sensus
Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift
Edelviks folkhögskola
EFS Västerbotten
EFS Norrbotten
inSPIRAtiON
30 januari-1 februari 2015 på Storstrand i Öjebyn
Dagar för unga ledare
Tema: För Guds och människans skull - att bygga en människa
Nu har vi glädjen att välkomna unga ledare och
deras handledare till inspirationsdagar för unga
ledare i Luleå stift!
Medverkande
du, jag, maj-lena lundgren, robert koss, anders höglund, jesus, hemlig
gäst, unga ledare från västerbotten, carolina dawidson, unga ledare
från norrbotten, annica blom, åsa wiik sandlund, jonas carlsson, maria
berglund, martin steinwall, distriktsstyrelsen för svenska kyrkans unga,
gud, mfl. mfl.
Basgrupper
Under dagarna kommer vi att delas in i basgrupper. Där jobbar vi tillsammans
med att fördjupa oss i pedagogiska modeller och praktiskt ledararbete.
Handledare
Handledare från församlingarna ska följa med de unga ledarna. Handledarträffar
kommer att vara två gånger under dagarna. Information om helgen kommer till
handledarna efter anmälningstiden.
Program
Fredag 30 januari
Inkvartering från 16.00
18.00
Middag
19.00
Välkommen och lära känna
Uppstart; ”För Guds och människans skull…”
Basgrupp 1; ”Jag och min Basgrupp en första lära känna träff…”
Gemenskap, musik, skoj från Västerbotten
Aftonbön, Kvällscafé med kvällsfika
Lördag 31 januari
07.30-09.00 Frukost
09.00
Morgonbön
09.30
”För Guds och människans skull… att bygga en människa…”
Storgrupp och Basgrupp 2; ”Så här tolkar vi tro och bibel…”
12.00
Lunch
13.00
Fortsättning ”…att bygga en människa…”
Fikapaus
14.15
Avslutning ”…en människa…”
14.45
Basgrupp 3: ”Ut i friska luften med unga ledare”
16.30
Festlig kväll med middag, mys, musik och skoj från Norrbotten
18.00
Mässa, café
MOD, Mångfald och Dialog
Söndag 1 februari
Under helgen ges en skräddarsydd MOD-utbildning för unga ledare. Syftet med
utbildningen är att ge redskap för att tillsammans med andra upptäcka och se
mönstren bakom diskriminering och fördomar - för att kunna påverka sig själv
och samhället. Alla har rätt till en egen identitet och ska ha möjlighet att uttrycka och forma den.
09.00
10.00
11.15
Frukost, städning, hopplock
Sändningsmässa, diplomering av unga ledare
Lunch, utvärdering, hej och tack!
Download