Matematik 1B överlämning till Sommarskolan

advertisement
Matematik 1B överlämning till Sommarskolan
Moment
1.
Begrepp
2.
Procedur
Nära E
E-nivå
Över Enivå
Taluppfattning och aritmetik
Tallinjen
De fyra räknesätten
Prioritetsreglerna
Negativa tal
Bråk
Potenser inkl. grundpotenser
Primtal och delbarhet
Talbaser
Procent
Procent promille ppm
Förändringsfaktor
Upprepad procentuell förändring
Amortering och ränta
Index
Algebra
Uttryck
Formler
Ekvationer
Potensekvationer
Olikheter
Geometri
Elev:
Klass:
Lärare:
Personnummer:
Datum:
Sign:
Kommentarer
Matematik 1B överlämning till Sommarskolan
Symmetriska transformationer
Matematisk argumentation
Bevis
Funktioner
Gestaltning av funktioner
Linjära funktioner, potensexponentialfunktion
Proportionalitet
Sannolikhet och statistik
Beroende och oberoende
händelser
Beräkningar av sannolikhet
Slumpförsök i flera steg
Statistik
Förmåga
Bedömning
3. Läsa, förstå och identifiera
ett problem och samla
information
- ------------------------------------------------------------------------------------------------ +
4. Kunna hitta en eller flera
lösningsmodeller
- ------------------------------------------------------------------------------------------------ +
5. Föra ett logiskt
resonemang utifrån
problem och
lösningsmodell
- ------------------------------------------------------------------------------------------------ +
6. Kommunikation – beskriva
väg från problem till
lösning
- ------------------------------------------------------------------------------------------------ +
7. Bedöma lösningens
rimlighet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------ +
Elev:
Klass:
Lärare:
Personnummer:
Datum:
Sign:
Matematik 1B överlämning till Sommarskolan
Övriga kommentarer
Elev:
Klass:
Lärare:
Personnummer:
Datum:
Sign:
Download