nyhet 1

advertisement
Klartext, onsdagen 2015-10-07
Rätt
NYHET 1
1
2
3
4
5
6
7
Den första nyheten är en inrikesnyhet.
Den första nyheten handlar om bostadsbristen för flyktingar.
En del flyktingar kommer att få bo i sporthallar under en
längre tid.
De flesta flyktingar kommer till Stockholm och Boden.
Mimoza Gjuta jobbar på Migrationsverket.
Den intervjuade personen är stressad för att hon har fått avslag
på sin asylsökan.
Albanien ligger i södra Europa.
8
För att få asyl i Sverige kan du komma från krig, vara hotad,
ha barn i Sverige eller vara fattig.
9
Det är Migrationsverket som bestämmer vem som får asyl i
Sverige.
10
Det tar ofta ett halvår innan personen som söker asyl i Sverige
får besked om den får stanna.
NYHET 2
11
12
13
14
15
Moldavien ligger i Sydeuropa.
De misstänkta kriminella försökte sälja radioaktiva ämnen till
IS.
Uran är ett radioaktivt ämne.
De misstänkta männen kommer från Moldavien.
Smugglarna sålde radioaktiva ämnen till en korrupt polis.
Fel
Klartext, onsdagen 2015-10-07
16
Bomberna med radioaktivt ämne som de kriminella ville sälja,
är starkare än riktiga kärnvapen.
NYHET 3
17
18
19
20
21
22
Tomas Lindbland delar Nobelpriset med två andra svenskar.
Nobelpristagarna i kemi har studerat DNA.
DNA bestämmer bland annat hur vi ser ut.
Ingen av de tre Nobelpristagarna bor i Sverige idag.
Nobelpristagarna får vars åtta miljoner.
Sveriges kung heter Carl Gustaf.
Klartext, onsdagen 2015-10-07
FACIT.
NYHET 1
1
2
3
Den första nyheten är en inrikesnyhet.
Den första nyheten handlar om bostadsbristen för flyktingar.
Rätt
Fel
X
X
En del flyktingar kommer att få bo i sporthallar under en
längre tid.
X
Det är tillfälligt boende, och inte permanent boende.
De flesta flyktingar kommer till Stockholm och Boden.
4
X
De flesta flyktingar kommer till Malmö och därför måste en del bussas
vidare till Boden och Stockholm, uppger Migrationsverket.
5
Mimoza Gjuta jobbar på Migrationsverket.
6
Den intervjuade personen är stressad för att hon har fått avslag
på sin asylansökan.
X
Hon söker asyl i Sverige.
X
Mimoza är stressad eftersom hon väntar på besked.
7
8
Albanien ligger i södra Europa.
X
För att få asyl i Sverige kan du komma från krig, vara hotad,
ha barn i Sverige eller vara fattig.
X
Att vara fattig brukar inte vara tillräckligt skäl för att få asyl.
9
Det är Migrationsverket som bestämmer vem som får asyl i
Sverige.
10
Det tar ofta ett halvår innan personen som söker asyl i Sverige
får besked om den får stanna.
X
X
Det tar ofta 9 månader.
NYHET 2
11
Moldavien ligger i Sydeuropa.
12
De misstänkta kriminella försökte sälja radioaktiva ämnen till
IS.
13
14
X
Det ligger i Östeuropa.
Uran är ett radioaktivt ämne.
De misstänkta männen kommer från Moldavien.
De kommer från Ryssland, men blev gripna i Moldavien.
X
X
X
Smugglarna sålde radioaktiva ämnen till en korrupt polis.
15
En polis låtsades vilja köpa radioaktivt ämne, för att samla bevis mot
dem.
X
Klartext, onsdagen 2015-10-07
16
Bomberna med radioaktivt ämne som de kriminella ville sälja,
är starkare än riktiga kärnvapen.
X
NYHET 3
17
X
Tomas Lindbland delar Nobelpriset med två andra svenskar.
Det är tre nobelpristagare, men endast en svensk.
18
Nobelpristagarna i kemi har studerat DNA.
X
19
DNA bestämmer bland annat hur vi ser ut.
X
20
Ingen av de tre Nobelpristagarna bor i Sverige idag.
X
21
Nobelpristagarna får vars åtta miljoner.
X
De får dela på åtta miljoner.
22
Sveriges kung heter Carl Gustaf.
(Carl XVI Gustaf)
X
Klartext, onsdagen 2015-10-07
Klartext, onsdagen 2015-10-07. FACIT
Den första nyheten är en inrikesnyhet.
RÄTT.
Den första nyheten handlar om bostadsbristen för flyktingar.
RÄTT.
En del flyktingar kommer att få bo i sporthallar under en längre tid.
FEL. Det är tillfälligt boende, och inte permanent boende.
De flesta flyktingar kommer till Stockholm och Boden.
FEL. De flesta flyktingar kommer till Malmö och därför måste en del bussas vidare till Boden
och Stockholm, uppger Migrationsverket.
Mimoza Gjuta jobbar på Migrationsverket.
FEL. Hon söker asyl i Sverige.
Den intervjuade personen är stressad för att hon har fått avslag på sin asylansökan.
FEL. Mimoza är stressad eftersom hon väntar på besked.
Albanien ligger i södra Europa.
RÄTT.
För att få asyl i Sverige kan du komma från krig, vara hotad, ha barn i Sverige eller vara
fattig.
FEL. Att vara fattig brukar inte vara tillräckligt skäl för att få asyl.
Det är Migrationsverket som bestämmer vem som får asyl i Sverige.
RÄTT.
Det tar ofta ett halvår innan personen som söker asyl i Sverige får besked om den får stanna.
FEL. Det tar ofta 9 månader.
Moldavien ligger i Sydeuropa.
FEL. Det ligger i Östeuropa.
De misstänkta kriminella försökte sälja radioaktiva ämnen till IS.
RÄTT.
Uran är ett radioaktivt ämne.
RÄTT.
De misstänkta männen kommer från Moldavien.
Fel. De kommer från Ryssland, men blev gripna i Moldavien.
Smugglarna sålde radioaktiva ämnen till en korrupt polis.
FEL. En polis låtsades vilja köpa radioaktivt ämne, för att samla bevis mot dem.
Klartext, onsdagen 2015-10-07
Bomberna med radioaktivt ämne som de kriminella ville sälja, är starkare än riktiga
kärnvapen.
FEL.
Tomas Lindbland delar Nobelpriset med två andra svenskar.
FEL. Det är tre nobelpristagare, men endast en svensk.
Nobelpristagarna i kemi har studerat DNA.
RÄTT.
DNA bestämmer bland annat hur vi ser ut.
RÄTT.
Ingen av de tre Nobelpristagarna bor i Sverige idag.
RÄTT.
De får vars åtta miljoner.
FEL. De får dela på åtta miljoner.
Sveriges kung heter Carl Gustaf.
RÄTT.
Download