Ordkunskap Sverige förr och nu Globalisering Asyl: en flykting som

Ordkunskap Sverige förr och nu
Globalisering
Asyl: en flykting som får ett permanent uppehållstillstånd, det innebär att han/hon får stanna och
bosätta sig i Sverige .Om du hotas av förföljelse för att du tillhör en särskild folkgrupp eller
samhällsgrupp, eller har en särskild politisk eller religiös tro. Du kan även söka asyl om du behöver
skydd från tortyr, naturkatastrofer, blir förföljda pga sin homosexualitet eller har en livshotande
sjukdom.
Kvotflykting: I samarbete med FN:s flyktingkommissariat tar Sverige emot ett antal flyktingar som
kallas kvotflyktingar. Det är FN som gjort bedömningen att de i behov av skydd och är registrerade
hos FN. Dessa personer sitter ofta i flyktingläger någonstans i världen och har en mycket svår
situation. De behöver inte söka asyl när de kommer till Sverige, det är redan ordnat i samband med att
de är registrerade som kvotflyktingar. År 2010 var siffran 1900.
Medborgarskap alla som får rösta i riksdagsvalet och kan bli invalda i riksdagen. Som
svensk medborgare kan man utbilda sig till vad man vill, även till polis, domare eller
yrkesmilitär.
befolkningspyramid,
diskriminering FN:s deklaration , 1948, om mänskliga rättigheter säger att alla människor ska ha
lika värde. 1979 lades till att även kvinnor har mänskliga rättigheter. När detta inte följs, när vi
mobbar, förtrycker och behandlar enskilda och hela grupper av människor som mindre värda kalas det
diskriminrering=särbehandling. Det kan vara kvinnor, funktionshindrade eller invandrare eller
människor med annan sexuell läggning.
immigration,
emigration,
välfärd,
jämlikhet,
jämställdhet,
arbetskraftsinvandring. Då människor flyttar till ett annat land där det finns arbete och den ”egna”
befolkningen inte räcker till för att täcka behovet.