Vad är en flykting?

advertisement
Vad är en flykting?
Förklara följande:
• Flyktingar
______________________________________________________________________
• Invandrare
______________________________________________________________________
• Migranter
______________________________________________________________________
• Kvotflyktingar
______________________________________________________________________
• Asylsökande
______________________________________________________________________
• Genèvekonventioner
______________________________________________________________________
• EU- migrant
______________________________________________________________________
• Anhöriginvandring
_____________________________________________________________________
• Alternativt skyddsbehov
_____________________________________________________________________
• Papperslös
______________________________________________________________________
Download