Skåne Stadsmission 161024

advertisement
Skåne Stadsmission
Vision
På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne
Unga Forum
Målgrupp
•Barn och unga upp till 25 år
•Deras familj och närmaste nätverk
•Social utsatthet
Alltid ett barnrättsperspektiv
Personal: Socionomer och jurister
Unga Forum
Syfte: Att skapa en långsiktig verksamhet som bidrar
till ett samhälle där människor är inkluderade och
delaktiga. Att öka barn och ungas psykosociala
välbefinnande.
Vårt arbetssätt
Barnet – vår uppdragsgivare
All verksamhet är frivillig
Alltid kostnadsfritt
Tystnadsplikt – anmälningsskyldighet
Påverkansarbete
Ensamma barn på flykt
• ARVSFONDSPROJEKT
• MÅLGRUPP
• FÄLTARBETE & JURIST
Ensamma barn på flykt
Mål
Legalisera den unges vistelse i Sverige, arbeta preventivt utifrån att det på
många olika sätt är en sårbar grupp.
Erbjuder
juridisk rådgivning/ombudskap
myndighetskontakt
öppen verksamhet
mat/ matutdelning
kläder
dusch och tvättmöjligheter
referensgrupp
Barn som försvinner
Antal registrerade avvikna från Migrationsverket under 2016 (472 barn)
63
30
220
40
64
24
AFGHANISTAN
IRAK
SYRIEN
11
20
ALGERIET
MAROCKO
ÖVRIGA LÄNDER, 1-10
ERITREA
SOMALIA
Avvikna barn i Skåne 2016
Flickor
5
Pojkar
1
1
2
2
1
1
Ny lag  fler som försvinner?
Politisk
utveckling
Förhöjd
sårbarhet
Risk att
barn
försvinner?
En utsatt grupp
Många ensamkommande på centralstationen
Droghandel/ annan typ av kriminalitet
Prostitution – 32 stycken misstänkta fall
Varför avvika?
Avslag är ett misslyckande
”Hellre fängelse i Sverige än återvändande”
”Ingen kommer döda mig här”
”Enda möjligheten är att fly igen”
Återvända till Afghanistan?
Diskriminering mot Shiamuslimer
Bombdåd riktade mot Hazarer
Hotbild efter Europa
”Om jag inte var hotad skulle jag inte
acceptera att leva som papperslös här”
Att leva som gömd
Dålig kontakt med myndigheter
Utan personnummer utanför samhället
Bor fem personer i en liten lägenhet
Psykosocial ohälsa
Arbeta som papperslös
”Många timmar, mindre pengar”
7-dagarsvecka
”Barn boende i källarlokaler”
Gatubild i Malmö
Reser härifrån?
Stockholm Göteborg Malmö?
Hur kan vi arbeta?
Preventivt arbete
Samverkan mellan myndighet och civilsamhälle
Kontaktperson på socialtjänst i stadsdelar/kommuner
Akuta boenden?
Tack!
Klas Herrmansson
Projektledare- Ensamma barn på flykt
[email protected]
076-6471536
Download