60 miljoner människor befinner sig på flykt. Europa har

advertisement
S
L
A
T
N
O
J
L
MI
T
K
Y
L
F
Å
P
60 miljoner människor befinner sig på flykt. Europa har inte sett en liknande våg av män,
kvinnor och barn på flykt sedan andra världskriget. Läget är desperat. Många flyr undan krig
och konflikter och är traumatiserade och utmattade. Runt hälften av flyktingarna är barn.
Just nu stödjer Svenska Röda Korset insatser för att hjälpa de människor som flyr över
Medelhavet i hopp om en trygg framtid i Europa, samt drabbade av konflikter och katastrofer i
bland annat Myanmar, Jemen, Syrien, Irak, Nepal, Burundi och Sydsudan.
Röda Korsets nödhjälp består bland annat av sjukvård, mat, vatten, hygienartiklar, filtar,
psykosocialt stöd och familjeåterförening. Ditt bidrag går också till att återuppbygga
konfliktdrabbade länder.
Ditt stöd kan rädda liv – Tack!
Download