Inbjudan till en föreläsning om psykisk ohälsa och PTSD

Inbjudan till en föreläsning om psykisk ohälsa och PTSD
Möter du flyktingar som deltar i etableringsuppdraget i ditt arbete?
Ser du signaler på ohälsa bland dem du möter?
Lyckas inte personen följa sin planering?
Då är du välkommen till en eftermiddag med fokus på psykisk ohälsa och posttraumatiskt
stressyndrom (PTSD) på grund av upplevelser relaterade till krig, flykt eller tortyr. Under
hösten 2015 startade projekt Inspira mellan Arbetsförmedlingen, Röda Korset och Uppsala
Kommun. Syftet med projektet är att erbjuda behandling och hälsofrämjande aktiviteter för
personer inom etableringen i Uppsala län som har psykisk ohälsa på grund av upplevelser
relaterade till krig, flykt eller tortyr.
PROGRAM:
13:00 – 14:15 Föreläsning om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), signaler på psykisk
ohälsa, hur pratar jag om detta? Ulf Gustavsson, Röda Korsets Behandlingscenter Uppsala
14:15 – 14:30 Fika
14:30 – 15:00 Projekt Inspira
TID: Fredagen den 11 mars kl. 13:00 – 15:00
PLATS: Lokal Stilla Oceanen, Arbetsförmedlingen, Muningatan 1, Uppsala
Skicka din anmälan till [email protected] senast den 8 mars.
Välkommen!