Inbjudan frukostmöte 31 mars 2017

advertisement
Samordningsförbundet FINSAM Kävlinge
Lomma -Bjuder i samverkan med
FINSAM Burlöv Staffanstorp in till
Frukostmöte 31 mars
Kl 8.00 – 10.00
Målgrupp för mötet är medarbetare i kommun,
Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Region Skåne.
Syfte – att mötas och gemensamt ta in och reflektera
över angelägna ämnen.
Tema etablering och integration:
Salah Hagho - Konsten
att överleva PTSD.
Människorna bakom
siffrorna!
Salah är politiskt flykting, har varit med om krig,
tortyr, flykt, cancer, PTSD, mm. Han förmedlar
kunskap och hopp både till de som jobbar med
dessa frågor/människor och till människor som
vänder sig till vården och känner hopplöshet eller
inte vet hur man kan börja om på nytt.
Ur innehållet:
•Att uppleva krig, trauma, tortyr, flykt, dödlig
sjukdom, migration och integration (mitt livs
berättelse)
•Hur vi bäst bemöter människor som har PTSD
•Våga vara närvarande
•Var uppmärksam på ev missförstånd - t ex
uppmuntran kan uppfattas som krav
•Ha tålamod och lyssna in vad personen säger/visar
•Hur bäst tar du hand om dig själv som jobbar med
målgruppen
• Vikten av samverkan
OBS !! Denna gång ses vi på Flädie mat och Vingård Flädie Mejeriväg 19,
Bjärred
Anmäl dig direkt men allra senast 24 mars till [email protected]
Mycket välkomna!!
Download