Här finns information och program för dagen

En dag med Personliga Ombud i Fokus
Personliga ombud möter människor som har stora behov av vård och stöd
på grund av psykiska funktionsnedsättningar. Bland dem finns personer
som lider av trauman från krig och tortyr. För den som behöver söka asyl
är vägen till Sverige ofta riskfylld och det är inte ovanligt att den som flyr
undan våld bli utsatt för nya övergrepp. Väl i Sverige plågas många av en
ständig oro för nära anhöriga i områden med våld och förtryck. Det har
varit ett önskemål från personliga ombud och ansvariga för verksamheterna att få ökad kunskap i arbetet med att möta personer som har
psykisk ohälsa och som har sin bakgrund i krigshärjade länder. Vi har
därför bjudit in Röda Korsets behandlingscenter, som ger vård och
behandling till personer som lider av trauman från krig, tortyr och svåra
krigsupplevelser.
Medverkar gör också Din Rätt som arbetar för att uppmärksamma och
motarbeta diskriminering. Projektet sprider metoder för att hantera
diskriminering till patienter, brukare, anhöriga och professionella.
Socialstyrelsen bidrar med information om nyheter på nationell nivå,
bland annat om de nya föreskrifterna om personligt ombud som beräknas
träda i kraft 2017.
När: Måndagen den 29 september 2016 kl. 08.30-15.00
Plats: Thalia, Allbogatan 17, Alvesta
Målgrupp
Personliga Ombud, kontaktpersoner/chefer, representanter från
ledningsgrupper, politiker, ideella organisationer.
Anmälan: Anmälan görs via Länsstyrelsens hemsida.
Sista anmälningsdag är den 15 september. Dagen är kostnadsfri
och vi bjuder på lunch och fika. Kom ihåg att meddela om du
har behov av specialkost.
Program:
Kl. 08.30-09.00
Kaffe och registrering
Kl. 09.00-09.10
Välkomsthälsning och introduktion till dagen
Kl. 09.10-12.00
Att möta människor som har erfarenhet av
krig, tortyr och andra traumatiska händelser
Svenska Röda Korsets behandlingscenter Malmö
Kl. 12.00-13.00
Lunch
Kl. 13.00-13.50
Din Rätt
NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Johanna Wester
Kl. 13.50-14.10
Kaffe
Kl. 14.10-15.00
Information bland annat om nya föreskrifter
om personligt ombud
Socialstyrelsen, Birgitta Greitz och Anders Moll
Kl. 15.00
Avslut
Välkommen önskar länsstyrelserna i Blekinge,
Jönköping, Skåne, Kalmar och Kronobergs län.
Annette Ludvigsson
Blekinge län
Margareta Johansson
Skåne län
Elisabeth Edberg-Karlsson Kalmar län
Sofia Rosén
Jönköpings län
Susanne Jansson
Kronobergs län