Hur har er kommunikation i gruppen sett ut sedan

advertisement
[kommun stad + datum]
# Det här är tredje mötet i ett metodmaterial som är tänkt att skapa – eller
vidareutveckla – en smart och effektiv kommunikation bland er ställer upp för
människor är på flykt.
# Det bygger på ert lokala engagemang och det som ni som personer och
organisationer gör.
# Anvisningarna till vad ni göra inom ramen för metodmaterialet finns i respektive
presentation. Ansvaret delar ni på. Nu gör ni det tillsammans.
# Under mötet kommer ni att få diskutera och svara på fem stycken frågor. De frågor som ni
ska diskutera har alltid en blå bakgrund.
# Det är frågor som handlar om hur ert arbete har sett ut sedan sist ni sågs.
# Ni kommer att behöva anteckna en del saker. Detta får ni göra upp internt hur ni löser.
Antingen skriver någon enskild person ner eller så skriver flera ner. Om ni kan göra det i ett
onlineverktyg, t.ex. Google Docs eller DropBox, går det jättebra.
FRÅGA 1: NY I GRUPPEN?
Finns det någon eller några som är nya i gruppen? Om så är fallet så får ni
börja med att svara på:
1: Vem är du och vilken organisation eller initiativ representerar du?
2: Varför är du viktig för människor på flykt i din kommun/stad?
F R Å G A 2 : VA R F Ö R Ä R N I V I K T I G A ?
Under föregående möte, Ett första möte, så fick gruppen svara på varför ni som grupp
gemensamt är viktiga för människor på flykt.
Minns ni varför ni är viktiga?
Börja med att svara på den frågan och fundera sedan på om den beskrivningen
fortfarande gäller.
F R Å G A 3 : VA D H A R H Ä N T S E D A N F Ö R R A M Ö T E T ?
Gå laget runt och berätta hur tiden sedan förra mötet sett ut för dig och din
organisation/aktör. Detta kopplat till engagemanget för människor på flykt.
Det kan t.ex. handla om aktiviteter, evenemang eller generella saker i er organisation. Det
kan också handla om kontakter ni haft med andra aktörer, t.ex. i denna grupp.
Finns det något som hänt som ni som grupp behöver agera på?
F R Å G A 4 : H Å L L E R E R K O M M U N I K AT I O N ?
Under förra mötet kom ni (förhoppningsvis) överens om två saker gällande er
kommunikation:
1: Vilka verktyg ni ska använda (t.ex. e-post, telefon, möten, digitala plattformar)
2: Vilka förhållningsregler som gäller (t.ex. när och hur man svarar på frågor)
Hur har er kommunikation i gruppen sett ut sedan förra mötet? Har ni efterlevt
det som ni kom överens om?
F R Å G A 5 : VA D H A R N I P Å G Å N G ?
Har ni några aktiviteter på gång som kan vara av intresse för andra i gruppen?
Eller finns det något som ni tror kan vara bra för gruppen att veta?
E N S I S TA F R Å G A : N Ä R S K A N I S E S I G E N ?
Känns det som att ni skulle vilja ses i denna konstellation igen? Är det något som skulle
gynna er som individer och/eller organisation? Och framförallt – skulle det gynna människor
på flykt i er kommun/stad? Finns det någon som inte var med idag om borde träffa denna
grupp?
Om så är fallet, ta fram era kalendrar och hitta ett datum om två till tre månader.
Det finns nya frågor att besvara och begrunda i Ett fjärde möte.
Vi befinner oss i en testfas för Samverkan 365 och skulle verkligen uppskatta ni enskilt tog er 3 minuter
att svara på en kort enkät om dagens möte. Det är bara fyra frågor.
Ta din mobil eller dator, öppna en webbläsare och surfa in på: bit.ly/samv365
Metodmaterialet är utvecklat av Röda Korset i samverkan med
Anlesser ekonomisk förening.
Download