Världens befolkning - Mrs. Brander – SO 6-9

advertisement
Världsdel
Yta (km²)
Befolkning
%
Störst stad
Asia
43,820,000
3,879,000,000
60%
Shanghai,
Kina
Afrika
30,370,000
922,011,000
14%
Lagos,
Nigeria
Nordamerika
24,490,000
528,720,588
8%
Mexiko City,
Mexiko
Sydamerika
17,840,000
382,000,000
6%
São Paulo,
Brasilien
Antarktis
13,720,000
1,000
0.00002%
Villa Las
Estrellas, Chile
Europa
10,180,000
731,000,000
11.5%
Istanbul,
Turkiet
9,008,500
31,260,000
0.5%
Sydney,
Australia
Australia
Källa: www.wikipedia.org
Japan
Ryssland
Nigeria
Bangladesh
Pakistan
Brasilien
Indonesien
USA
Indien
Kina
127758000
140318000
158313000
166638000
173351000
198982000
239600000
314692000
1220182000
1,351,512,000
Land
Källa: FN
Sveriges befolkningspyramid
Befolkningspyramid i Afghanistan &Kina
Befolkningspyramid i Indien och Japan
JAPAN
USA
SVERIGE
Invånare
128 miljoner
312 miljoner
9,5 miljoner
Hundraåringar
51,376
53,364
1,700
Andel kvinnor
87%
79,3%
85%
Förväntad medellivslängd vid födseln för kvinnor och män i Sverige 1945-2009
Källa: google.com/publicdata
Källa: landguiden.se
Källa: landguiden.se
18
16
14
12 9.5
10
8
6
4
2
0
16.8
14.2
1.5
1.9
1.3
Procent av befolkningen
3%
Inom samma
utvecklingsnivå
u-land till i-land
37%
60%
i-land till u-land
Källa: migrationsinfo.se
Download