Breddenskolan - Upplands Väsby kommun

advertisement
Breddenskolan
Mona Norr
Tfn:0705330877
[email protected]
2012-12-03
Bredden-rapport
Inga anmälda frågor
Parkeringen
 Föräldrarådet vill uppmärksamma alla föräldrar att vara aktsamma när de släpper av
sina barn vid parkeringen.
 Skolans personal vädjar till föräldrarna att inte parkera på personalparkeringen.
Ljudnivå
 Förälder på besök upplevde att ljudnivån i förskoleklassen på Vintergården var mycket
hög trots att barnen lekte lugnt. Ebba vet att många av skolans ljudabsorbenter är lite
gamla och kanske bör bytas ut. Skolan tar med ärendet till skyddsronden.
Skolmat
 Fazer Food Service har fått fortsatt förtroende att servera maten på flera skolor i
Upplands Väsby, bland annat på Bredden. I de nya ”kraven” finns flera bra
förbättringar som t.ex. mer närproducerad mat, större andel ekologiska val, högre
energiinnehåll till äldre elever mm.
 Föräldrarådet önskar meny för mellanmålet på hemsidan, Mona undersöker det.
 Elevrådet kommer att få besök av Mats från Fazer Food Service.
Utemiljön
 Mörkt på skolgården, dålig belysning, risk för fallolyckor när det är hål och gropar i
asfalten särskilt på Vintergården bakom busshållplatsen. Där är också staketet trasigt,
lätt hänt att barn går ut på fel ställe. Oroligt för föräldrar och personal.
 Staketet fel anmäls av skolan.
 Rikard Portas, vår förvaltare, har idag inte något besked att lämna angående medel för
upprustning av miljön. Under sommaren gjordes en del åtgärder t.ex. utökning av
parkeringsplatser, asfaltering av basketplan, justering av fundament för flaggstång och
lagning av hål och plattor. Ebba håller kontakt för att undersöka de fortsatta
möjligheterna för ev. upprustning.
 Du kan som medborgare anmäla fel och brister i kommunen. Det gör du på hemsidan:
http://www.upplandsvasby.se/kommunochpolitik/kontakt/felanmalan.4.48fbf0f71300a49
4c4780001226.html
Skolavslutningar
 Föräldrarådet undrade hur avslutningarna och lucia går till.





Lucia firas på olika sätt på gårdarna. På Vintergården är det 3b som lussar för alla på
gården och för alla 4-5:or. Kvällen innan är det en familjeföreställning för 3b.
På Sommargården återupptar man en gammal tradition att alla elever lussar för
föräldrar ute på trappen och sedan ordnar föräldrar fika i respektive klassrum.
Julavslutning sker i respektive arbetslag endast för eleverna, innehållet kan se lite
olika ut år från år. Skolan har ingen lokal där alla kan få plats samtidig därför måste vi
dela upp oss.
Skolavslutningen har vi firat ute på trappen på Sommargården i många år. Mona
berättade att de senaste 16 åren har det inte regnat (kanske bara lite) men vi har inte
behövt ställa in.
Fika efter ceremonin har serverats på olika sätt.
Föräldrarådet efterfrågade bättre ljud och ett program på skolslutningen. Det ska vi
ordna!
Breddens kvalitetsarbete
 Ebba visade en pp presentation om vårt kvalitetsarbete på Bredden.
Våra prioriterade målområden för 2012-2013 är:
 Trygghet
 Arbetsro
 Läsa- skriva-räkna
 Miljöarbetet
 Under v. 45 svarade alla elever på skolans trygghetsenkät. Den fylls i anonymt och är
en hjälp för oss att få kunskap om hur trygga eleverna är på olika ställen i skolan. Nytt
för i år är att alla kommunala skolor har tre lika frågor i sina enkäter.
Under nästa läsår kommer skolan att jobba med SSS, Stiftelsen Svensk Skola, du kan
läs mer här http://lärarcertifiering.se/
Mötestider för föräldrarådet 2013
 Tisdag 12/2, onsdag 17/4, och måndag 20/5
Mona och Ebba tackade för den här terminen och önskade alla en trevlig julledighet.
Download