Projekttema: Flerspråkig kommunikation på ledningsnivå inom

advertisement
Projekt för examensarbete, självständigt arbete VT 2015
Projekttema: Flerspråkig kommunikation på ledningsnivå inom
företag och andra organisationer
Kurs: Texter och samtal i arbetslivet, 7,5 hp (se separat kursinformation)
Lärare: Mona Blåsjö
E-post: [email protected]
Telefon: 08-674 71 86
Snart sagt alla organisationer och arbetsplatser sysslar i dag med flerspråkig kommunikation i
och med att t.ex. instruktioner, avtal och kundkontakter förekommer på engelska, och i och
med att personalen ofta är flerspråkig. I det här kandidatprojektet fokuserar vi på den
flerspråkiga situationen på ledningsnivå. Du väljer själv vilken organisation du undersöker
utifrån en fråga som t.ex. någon av dessa:





Hur ser en chefs kommunikation under en arbetsdag ut?
Hur ser beslutsprocessen inom organisationen ut?
Hur fungerar ledningsmöten i en flerspråkig organisation?
Hur går en förhandling mellan två organisationer till när deltagarna har olika
förstaspråk?
Hur hanterar organisationen sin kunskapsutveckling (introduktion av nyanställda,
kunskapsdatabaser, innovation etc.)?
Du får gärna ha en praktikutvecklande eller användbar ambition med din undersökning, som
du sedan kan erbjuda organisationer, men det är inget krav. Du arbetar lämpligen med
material som observationer, skuggning, intervjuer och texter av olika modaliteter.
Kandidatprojektet ansluter till ett planerat forskningsprojekt, Professional Communication in
Multilingual International Settings (forskare: Carla Jonsson och Mona Blåsjö). Uppsatserna
skrivs på svenska.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards