Genom den anmälda koncentrationen avser AB

Genom den anmälda koncentrationen avser AB Previa att förvärva ensam
kontroll över Manpower Hälsopartner AB.
AB Previa är ett dotterbolag till Falck Healthcare Holding AB och ingår
Falck-koncernen. Falck-koncernen bedriver verksamhet i 45 länder och
verksamheten är inriktad på att förhindra olyckor och sjukdomar, ge
assistans i katastrof-, olycks- och nödsituationer samt hjälpa människor att
gå vidare i livet efter sjukdom eller olyckor. AB Previa bedriver
företagshälsovårdsverksamhet i Sverige.
Manpower Hälsopartner AB är ett helägt dotterbolag till Manpower AB
som är ett helägt dotterbolag till ManpowerGroup AB och ingår i
Manpowerkoncernen.Manpower-koncernen bedriver främst verksamhet
inriktat på personaluthyrning och rekrytering. Manpower Hälsopartner
AB bedriver i princip uteslutande företagshälsovårdsverksamhet samt en
primärvårdsmottagning i Sverige.