Om olyckan är framme

advertisement
Om olyckan är framme
Annika Derner
Företagssköterska
Previa
2012-10-17
Program
•
•
•
•
•
Första hjälpen och krisstöd – vad säger lagen
Vilka olyckor kan uppstå på just er arbetsplats?
Hur ser första hjälpen utrustningen ut
Var finns närmaste utrustning
Lite om olika skador
•
•
•
•
Stick- & skärskador
Kemiska sårskador
Brännskador
Stänk i ögonen
• Anmälan av olyckor och tillbud
2
2017-07-15
© AB Previa 2004
Första hjälpen och krisstöd
Arbetsmiljöverkets författningssamling
Förstahjälpen och krisstöd 1999:7:
•
•
•
•
3
2017-07-15
Definition
Riskbedömning
Beredskap
Vilka kan ge första hjälpen
© AB Previa 2004
Vad kan hända hos er?
4
2017-07-15
© AB Previa 2004
Första hjälpenutrustningen
• Känna till var närmaste utrustning finns
• Veta hur utrustningen används
5
2017-07-15
© AB Previa 2004
Stick- & skärskador
• Stoppa livshotande blödning – tryckförband
• Mindre sårskador – tvätta rent – plåster
• När behöver man besöka sjukvården
6
2017-07-15
© AB Previa 2004
7
2017-07-15
© AB Previa 2004
Brännskador
• Spola med svalt vatten i minst 20-30 minuter
• Låt kläderna sitta kvar
• Sök vård om:
• Såret är lika stort eller större än den egna handflatan
• Vid tredje gradens brännskada
• Om skadan är på känsliga ställen
8
2017-07-15
© AB Previa 2004
Stänk/skräp i ögat
• Skölj det drabbade ögat i minst 15 minuter
• Vid behov kan man behöva spola längre
• Vid behov ring 112
9
2017-07-15
© AB Previa 2004
Anmälan av arbetsskador
• Arbetstagaren skall alltid anmäla olyckor och
tillbud till sin arbetsgivare
• Arbetsgivaren skall i sin tur anmäla
olyckan/tillbudet till Fk och vid allvarligare olycka
eller tillbud till Arbetsmiljöverket
• www.anmalarbetsskada.se
10
2017-07-15
© AB Previa 2004
Download