200 f.kr. Capitolium 27 f.kr. Pantheon 80 e.kr. Colosseum 400 e.kr

advertisement
Kakel, ett material i staden.
Bakom muren som omsluter italienska ambassaden på Djurgården i Stockholm kan
man skymta ett gammalt växthus. Det övergivna växthuset blir utgångspunkt för
arbetet med ett nytt botaniskt museum, på italienskt territorium, ur svensk mark, vi
reser till Rom.
Som samtida botaniker är det inte växter vi undersöker. Istället funderar vi över
den konstruerade natur som människan skapat och forstätter att skapa idag, som
gestaltas och materialiseras i form av staden. Därför undersöker vi hur staden
påverkar människan och hur hon opererar i den urbana djungeln.
Ur värmerörem kommer ljudet ut i hörlurarna som hänger
ut med stängerna.
04 Skulpturpark på kullen ovan växthuset.
Situtationisterna ägnade sig åt “dérive”, ett viljestyrt projekt där deras teori om
psykogeografi utvecklades. Man utforskade hur fysiska miljöer påverkar oss
känslomässigt. Sommaren 2012 har vi drivit genom Rom och samlat på ljud. När
det tomma växthuset fylls med ljud från dagens Rom tar det oss på en resa genom
stadens lager. Det synliga är osynligt, blir synligt genom ljud.
2012-08-16
implicit
implicit (av latin implicare ‘veckla in’, ‘outsagd’, ‘oklar’, ‘otydlig’,
motsats explicit), om en tanke som inte direkt utsägs men om
vilken det kan visas att ett visst resonemang förutsätter dess riktighet. I analogi härmed sägs en term vara implicit definierad om
den inte ges någon explicit definition utan ingår i en teoris grundsatser (axiom) på ett sådant sätt att de tillsammans ger termen
en entydig betydelse. Så brukar man anse att begreppen ‘punkt’,
‘linje’ etc. definieras genom den klassiska geometrins axiom.
05 Kafé, här hör man espressomaskinen, sorlet och porslinet
skramla, men det serveras inget kaffe.
01 På det stampade jordgolvet,
rör man sig till ljudet av klackar på mosaik.
Kaklets fysiska frånvaro blir närvarande i form av ljud. Ljuden kommer från hörlurar
hängandes från stålrör i taket och rummen förblir i sin ursprungliga form, orörda.
Därför serveras heller inget kaffe i vårt blomsterkafé.
07
En halv trappa ner, i växthusets pannrum, innuti kakelugnen, inne i badrummet
finns hårdisken till det nya digitala arkivet där världens alla universitet samlar och
delar ljud. Ett katalogssystem som kartläggar ett ljudlandskap som likt botanikerns
samling av växtlighet och herbarium förhåller sig till förgänglighet i tid.
06 Kakelugnen, badrummet, ARKIVET.
03 Vid det stilla vattnet i badkaret hör man det porla,
någon släcker sin törst och tvättar sina händer.
06
07
05
04
01
06
03
200 f.kr. Capitolium 27 f.kr. Pantheon
80 e.kr. Colosseum
400 e.kr. Basilica di Santa Maria Maggiore 1481 Sixtinska kapellet 1589 La fontana di piazza Madonna dei Monti
Kakel, ett material i staden
1725 Spanska trappan 1886 Ponte Vittorio Emanuele
1900 Kakelugn Sverige
1912 Supermercato 1927 Bar Pasticceria D’Amore
1930 Stockholmsutställningen
Kakel, ett material i staden
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards