Hållbar utveckling

advertisement
Min bok om hållbar utveckling
När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar
hand om vår jord och att vi måste göra något åt det.
Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och
det är viktigt att vi sparar energi för attt rädda vår
jord
Det finns ingen annan en ni själva som
kan göra något åt energislöseriet som
t.e.x åk mindre bil för att släppa ut
avgaser.Tänk på jordens bästa!!!
När jag hör ordet energi så tänker jag på en massa saker som t.e.x. el,
mat och sopor. Energi är en massa saker som vind, luft och vatten.
Energi behövs för att saker ska fungera som lampor och datorer.
Bilbränsle behövs för att bilar ska fungera, element behövs för att vi
inte ska behöva frysa i våra hem, och vägguttag behövs för att lada
våra elektroniska saker som telefoner och datorer. vi människor och
djur behöver mat för att vi ska överleva. Det som händer när vi äter
maten är att den omvandlas till energi så att vi orkar mer. när vi inte
rör oss så behöver vi inte lika mycket energi men om man tränar
mycket så behöver man mer mat med andra ord energi. De som inte
tränar behöver inte lika mycket energi för att då gör man inte av med
så mycket energi. När vi tränar så bygger vi mycket muskler och man
behöver äta mycket mer än en annan som inte rör på sig. Blommor
mår bra av mycket ljus för att dem behöver det för att kunna växa.
Vi använder energi till lampor, värme, el, telefoner,bilar och tv.
vi använder också energi genom mat som vi stoppar i oss, utan energi
i maten så skulle inte vi orka nånting och utan mat skulle vi dö.
Vi dra kraftledningar som ger värme och el till huset.
Energianvändningen har ökat mycket mer än för.
vi använder energi tio gånger mer per person än i Indien så vi
använder väldigt mycket energi i Sverige.
kWh är kilowattimmar och en kilowatt timme räcker till att låta en
lågenergilampa lysa. varje år i Sverige används 400 terawattimmar
vilket är som 400 miljarder kilowattimmar.
energi kommer ifrån mat, solen, vatten och vind men nästan all vår
energi kommer från solen.
växter kan växa med hjälp av solen som ger dem solenergi som de
tar in och blandar med koldioxid som de omvandlar till kolhydrater
och på så sett kan växter växa.
energi från solen sätter även fart i atmosfären så att vindar bildas.
Ett vattenfall bildas av vattnets kretslopp som är så här solen
värmer upp vattnet i sjöar och hav och vatten ånga stiger upp i
atmosfären det är kallt i atmosfären så vatten droppar bildas även
kallat nederbörd. Om det sker en nederbörd över en bergsmassiv så
bildar det vattenfall.
vi kan fånga solens energi genom att sätta upp solceller på våra hus
och fånga sol energi på det viset.
De icke förnybara energikällorna är kärnkraft och fossila bränslen
hör till de icke förnybara energikällorna.
förnybar energi är energi från sol, vind, vatten och biobränslen det
är förnybar energi.
Att vara i ett växthus känns väldigt varmt. Det känns kallare
utanför växthuset. Skillnaden är att det är varmt i växthuset och
kallt utanför växthuset.
Växthuseffekten är några gaser som snurrar runt gjorden och
vissa av gaserna, bland annat koldioxid, är en växthusgas. de har
en egenskap som gör att de kan stoppa värmestrålning, som är på
väg att lämna jorden, och skicka tillbaka den till jordytan igen.
detta gör att värmen studsar fram o tillbaka mellan jorden och
atmosfären några gånger innan den lyckas nå rymden. det är
Växthuseffekten.
Den påverkar jorden genom att om den inte hade funnits så
skulle det vara 30 grader kallare här nu. Olja är den energikälla
som vi använder mest för att det är så mycket energi som är lätt
att omvandla till ny användbar energi. Det alternativ som finns är
att jorden blir förorenad för att kor och får fiser och rapar ut ett
ämne som förstör jorden. Vi kan påverka växthus effekten med
att inte släppa ut onödiga gaser och bensin.
Att vara energi smart innebär att man
sparar på energi och inte slösar med den.
Mitt bästa tips för att spara energi är ha inte
lampor och allt anat i huset på. när ni inte
använder det för om man kommer ihåg att
släcka lampan innan man åker bort. Så gör
det stor skillnad.
Det här var min bok om hållbar
utveckling.
Av: kalle Thorell
Jäderforsskola
ÅK 5
Download