Det lekfulla lärandet i förskolan.

Det lekfulla lärandet i förskolan.
Det pratas mycket om det lekfulla lärandet i förskolan. Med denna artikel skulle vi vilja visa hur vi
arbetar hos oss. Vi är två förskollärare som jobbar på Bullerbyn, en av fyra avdelningar på Torpets
förskola i Teckomatorp. När vi jobbar utgår vi från målen i vår läroplan, Lpfö 98, där det bl.a. talas
om matematik, naturvetenskap och teknik, motorik, språk och socialt samspel. Här nedan får ni
följa hur vi jobbade med vårt tema vatten.
Temat Vatten bestämdes av oss förskollärare för att Torpets förskola deltar i Grön flaggar och just nu
har vatten som inriktning. Målen för temat var att väcka barnens intresse, nyfikenhet och
upptäckarglädje, men även att det skulle vara en demokratisk process där alla skulle få vara med och
bestämma.
Vi började med att samla barngruppen och berättade att vi skulle jobba med vatten. Den första
frågan barnen fick var ”Vad tänker ni på när man säger vatten?”.
Alla barnens tankar samlade vi på ett A3 papper och satte upp
synligt på väggen. Nästa fråga barnen fick var ”Hur vill ni jobba
med vatten?” och sedan även ” Vad ska vi börja med?”. Barnen
röstade fram vattendjur som första område i vårt tema. När vi
jobbade med vattendjuren var det något barn som hade med sig
vattendjur hemifrån, som de hade hittat i deras pool. Dessa
tittade barnen på i luppar och tog reda på vad det var för några
och var de bodde. Detta ledde till att vi började prata om söt och
saltvatten som i sin tur ledde till att vi varje gång vi åt fisk i
matsalen tog reda på var det var för fisk, hur den såg ut och om
den levde i söt eller saltvatten. I matsalen serveras vatten till
maten, var det söt eller saltvatten? Självklart fick vi smaka båda
delarna. Barnen kunde konstatera att saltvatten inte var gott.
Tillsammans med barnen gjorde vi en söt och saltvattensvägg eftersom det kom upp många frågor
om var olika vattendjur levde.
Nästa fråga vi började fundera på var om man kan klara sig utan vatten? Detta bestämde vi oss för
att testa genom att göra ett experiment med två
blommor. Den ena blomman vattnades dagligen
medans den andra fick vara utan. Under den vattnade
blomman satte barnen ett streck för varje dag som den
fick vatten. De kunde se och känna att den ena
blomman blev torrare och torrare, medans den andra
var full av liv. Vi ställde frågan ” Var kommer vattnet
som blomman dricker ifrån?”. Regn, svarade barnen.
Detta ledde till att vi pratade om var regnet kom ifrån
och då även kretsloppet.
Kan regn komma i andra former än som vattendroppar? Snö var det någon som sa. När det snöade
en dag tittade vi på hur snön ser ut i förstoringsglas. Barnen klippte ut egna snöflingor och hängde
upp i vår hall. Som ni kanske märker har vi nu lämnat vattendjur och glidit in på olika vattenformer
istället. Vi pratade om kretsloppet igen, om hur vattnet stiger upp till himlen och blir ett moln, för att
sedan regna ner igen när det blir för tungt. Barnen utförde ett experiment där de tog reda på om snö
och vatten har samma volym och hur lång tid det tog för snön att smälta. Vi smälte en isklump för att
ta reda på om den kunde frysas igen.
Barnen har även använt sig av statistik. De tog reda på hur
mycket det regnade varje vecka och varje månad. Detta sattes
upp på väggen i form av ett stapeldiagram. De fick även gissa
vilken månad som det regnade mest. I skrivandets stund är
inte den tävlingen avgjord ännu.
Vi har även pratat om vad som flyter och sjunker. Vi har jobbat med detta på två olika sätt, dels har vi
pedagoger valt ut saker som vi testat tillsammans med barnen och dels
har barnen själva fått välja en sak som de var nyfikna på att prova. Vid
varje sak som skulle provas, fick barnen ta ställning till om de trodde den
flöt eller sjönk. Detta gjordes genom att vi hade två skyltar där det stod
flyta och sjunka. De fick frågan ” Tror ni att denna flyter eller sjunker?”,
därefter fick de springa och ställa sig vid den skylt de trodde på. Detta i
sin tur ledde till många diskussioner om varför vissa saker flyter och vissa
sjunker. Denna del av temat är ännu inte avslutat.
Utöver allt vi skrivit om har vi även använt oss av kreativa aktiviteter såsom gjort uppstoppade fiskar,
en havs och kretsloppsvägg och egna ritningar på föremål som ska flyta och sjunka.
Vi hoppas att detta har gett er en inblick i det viktiga arbetet vi gör på förskolan.
” Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”
Bengt och Anna-Karin