När det handlar om enheter →p = = Pa (Pascal)

Tryck
Tryck =
𝑲𝒓𝒂𝒇𝒕
𝑨𝒓𝒆𝒂
=p=
𝑭
𝑨
När det handlar om enheter →p =
𝑡
π’ŽπŸ
= Pa (Pascal)
Tryck i vätskor
Trycket i en vätska beror på djupet och inte på mängden, ju djupare det blir desto större tryck.
Alltså, trycket på dig är lika oavsett om ditt huvud är en halv meter under ytan i badkaret eller i en
stor sjö.
Flytförmåga
Har du försökt lyfta en sten under vatten? Hur känns det?
Varför?
Arkimedes princip: Om man sänker en kropp i
en vätska påverkas kroppen av en lyftkraft som är
lika stor som den undanträngda vätskans tyngd.
Förklaring: En grej väger mer i luften än i
exempelvist vatten. När grejen är under
vatten väger den 1 kg, men 3 kg när den är i
luften. Vikten som saknas är lika stor som
den vikten som det vattnet som trängdes
undan.
Sjunker eller flyter?
1. Om ett objekt har en större densitet än den vätska som det befinner sig, då sjunker det
2. Om ett objekt har lägre densitet än den vätska som det befinner sig, då flyter det
3. Om ett objekt har samma densitet som den vätska som det befinner sig, då varken sjunker
eller flyter.
Krokodilen till höger har några stenar i magen.
Järn har större densitet än vatten. Varför
flyter båtar som är gjorda av järn?
Pascals princip
En tryckändring i en vätska (gas)som är instängd fortplantar sig genom hela vätskan (gasen)
Detta utnyttjas i en
hydraulisk domkraft