Tryck
Vattentorn
Trycket = Kraften /Arean
Större area = mindre tryck
Mindre area = större tryck
Räkna ut trycket: (snösko)
50 kg = 500 N
Area: 2500 cm2 = 0,25 m2
 500/0.25 = 2000 N/m2 , 2000 Pa
 200 kg/m2
Räkna ut trycket: (klacksko)
50 kg = 500 N
Area: 1 cm2 = 0,0001 m2
 500/0.0001 = 5000 000 N/m2,
 5000 000 Pa
 500 000 kg/m2
Trycket under vatten
• 1 meters pelare med vatten /m2 = kub med
sidorna 1 m = en kubikmeter vatten = 1000 kg
(ett ton)  10 000 N/m2
• 2 meter ner i vattnet = 20 kPa
• Tryck under vattnet kommer från alla sidor
(lika stort på alla sidor)
Archimedes (Syracusa 200 år e Kr.)
Matematiker, Uppfann sätt att lyfta tunga föremål med liten kraft
Densitet
• Högre densitet = högre tryck
• Lyftkraft, Arkimedes princip:
En vätskas lyftkraft = tyngden av den
vätska som trängs undan.
Vätska med högre densitet lyfter mer
eftersom den väger mer.
Luftens tryck
•
•
•
•
Normalt lufttryck 100 kPa
Mätning av lufftryck (barometer)
Kvicksilverbarometer, aneroidbarometer
Trycket minskar med ca 0.1 kPa per 8 meter
Varmluftsballong
• Snabb luft har lägre
densitet än långsam luft
• Varm luft är snabbare
är kall luft
• Varm luft i ballongen
har lägre densitet än
den omgivande kalla
luften och lyfter därför
Flygplan
Ovansidan av flygplansvingen längre än
undersidan
Luften ovan vingen får en högre hastighet
= lägre densitet
Vingens vinkel gör också att luften pressas
samman på undersidan = högre densitet
Sprayflaskor
Sammanpressad gas driver sprayen
…se upp med värme….
Vad har vi lärt oss?
Laboration
• Arkimedes princip
-Lyftkraft av saltvatten och vanligt vatten