Materia - densitet
Vad är densitet nu igen?
•
•
•
•
•
Densitet handlar om hur tätt ett
ämne är.
Tänk dig att du har en vanlig tärning
och att du kan öppna den med ett
litet lock upptill. Tärningen är ihålig.
En vanlig tärning är 1 cm3 stor. Det
betyder att varje sida på tärningen är
1 cm lång.
Om du exempelvis häller i vatten i
tärningen och sedan väger den, då
kommer du upptäcka att den väger
1g. Densiteten för vatten är alltså 1 g
/ cm3.
Alltså är densitet: Vad väger en liten
kubikcentimeter av ämnet.
Flyta eller sjunka – densiteten avgör
๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘–๐‘ก๐‘’๐‘ก =
๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘–๐‘ก๐‘’๐‘ก = ๐‘กä๐‘กโ„Ž๐‘’๐‘ก
1 dm3
JÄRN
7,8 kg
1 dm3
VATTEN
1 kg
๐‘š๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘Ž
๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘ฆ๐‘š
1 dm3
TRÄ
0,5 kg
Föremål flyter om det har lägre densitet än vätskan.
Flyta eller sjunka – densiteten avgör
Trä flyter
Järn sjunker
1 dm3
TRÄ
0,5 kg
1 dm3
JÄRN
7,8 kg
Föremål flyter om det har lägre densitet än vätskan.