Välkomna!
• Lägg mobilen i lådan
• Sätt dig ner
• Ta fram anteckningsmaterial
• Ta fram penna och sudd
Mål efter avsnitt
Klart
Förstå vad materia är
Kemi
Veta vad materia är uppbyggd av
Veta vad ett grundämne och en kemisk förening är Kemi
Förstå vad vikt och volym är
Förstå att ämnen har olika täthet (densitet)
Veta något om vilken betydelse vattnets ytspänning
har för naturen och vårt vardagsliv
Veta något om nanoteknik
Kunna några teorier om materia
Materia – betyder ämne eller stoff
– är uppbyggt av atomer
– allt som väger och tar plats
– kan packa ihop sig, sprida sig, ändra form, bli
osynlig
– kan inte förstöras eller nyskapas (blir varken mer
eller mindre)
Massa – och vikt är samma sak
– vad materian väger
– grundenheten kilogram (kg)
Fysiker bestämde att 1 liter vatten väger 1 kg
1 kg = 1000 g, 1 hg = 100 g
– mäts med hjälp av en våg
Volym – hur stor plats materian tar
– mäts i enheterna liter (l), milliliter (ml) eller kubikdecimeter
(dm3) eller kubikcentimeter (cm3)
1 dm3 = 1 liter
1 cm3 = 1 ml
– mäts med hjälp av mätglas, eller med en linjal (rätblock))
– rätblock kan beräknas med hjälp av längd, bredd och höjd
– oregelbundet föremål t ex en sten kan man få fram volymen
genom att sänka ner den i ett vattenfyllt mätglas.
Densitet
– kallas även täthet
• beskriver hur tätt atomerna är packade
• enhet g/cm3 eller kg/dm3
• vatten har densiteten 1 g/cm3 eller 1 kg/dm3
• om man vet massan och volymen för ett föremål kan
man bestämma densiteten för föremålet.
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑑 =
π‘šπ‘Žπ‘ π‘ π‘Ž
π‘£π‘œπ‘™π‘¦π‘šπ‘’π‘›
π‘˜π‘”
( 3)
π‘‘π‘š
Dina mål:
känna till hur materia är uppbyggd.
känna till vad som menas med ett grundämne.
känna till i vilka 3 olika former de flesta ämnen kan förekomma i.(kemi)
känna till hur en gas, en vätska och ett fast ämne är uppbyggt.(Kemi)
kunna vilka enheter som hör ihop med massa, volym och densitet.
kunna utföra mätningar inom dessa områden och känna till olika metoder som används
vid dessa mätningar.
kunna beskriv hur man kan bestämma volymen för ett oregelbundet föremål.
kunna vad som menas med begreppet densitet.
kunna vattnets densitet och hur det varierar
veta när ett föremål flyter
kunna bestämma densiteten på ett ”okänt” föremål