Instuderingsfrågor volym, massa, densitet Vad är ”massa” för

Instuderingsfrågor volym, massa, densitet
1. Vad är ”massa” för någonting och vad är massan för 1 liter vatten?
2. Vad är densiteten för vatten? Och för is? Förklara!
3. När ett bröd jäser, vad händer med densiteten när jäsningen sätter igång
samt efter en timme?
4. Vilka 2 saker påverkar densiteten för ett ämne och vad är det för formel
som gäller då?
5. Om du ska räkna ut volymen för en låda, vad måste du känna till för att
kunna räkna ut den?
6. Hur mycket väger 1 liter vatten?
7. En låda är 10 cm lång, 5 cm bred och 2 cm hög. Vilken volym har den?
8. Hur mycket vatten rymmer den här lådan?
9. Varför sjunker en järnkula men inte en plastkula, trots att de är lika
stora? Förklara nu på högstadienivå!  Alltså: ordet ”atomer” ska
användas flitigt!!
10.En tom bägare väger 145 g. Om du häller 50 cm³ av en vätska i bägaren
så ökar massan till 185 g. Hur stor densitet har vätskan?
11.I ett mätglas finns 125 cm³ vatten. En kula av aluminium sänks ner i
mätglaset. Vattennivån stiger till 185 cm. Hur stor massa har kulan?
Aluminium har densiteten 2,7 g/cm³.