BEGREPPSLISTA OMRÅDET LUFT
Atmosfär
Det område runt jorden där det finns luft. Atmosfären består
mestadels av kväve och syre.
Molekyler
Molekyler är två eller flera atomer som sitter
ihop. Luft består av olika gaser t.ex. kvävgas
N2. I kvävgasen finns det massvis med
kvävemolekyler. När luften är kall rör sig
molekylerna i luften långsamt och när luften
blir varm rör molekylerna sig mer. När luften
blir varm och molekylerna rör sig mer tar
luften mer plats.
Densitet
Densitet är hur tungt något är för sin storlek. Varm luft tar större plats än kall
luft och därmed får fler molekyler plats i samma volym om luften är kall än om
den är varm. Samma volym kall luft är alltså tyngre än varm luft och därmed
har den kalla luften högre densitet än den varme luften. Kall luft lägger sig
nedanför varm luft och varm luft stiger uppåt för att hamna över den kalla
luften.
Lufttryck
Luft kan ge tryck. Om du blåser upp en ballong trycker luften mot ballongens
väggar, det kallas lufttryck. Den luft som finns i atmosfären trycks nedåt mot
jorden på grund av gravitationen och ger då ett lufttryck på alla föremål på
jorden.
Lufttrycket påverkar vilket väder vi får. Är det högtryck blir det ofta fint väder
och är det lågtryck blir det ofta sämre väder.
Luftmotstånd
Luftmotstånd är det motstånd som luften gör när något rör
sig fort genom den.
Släpper du ner ett slätt A4-papper så faller det långsammare
än ett ihopknycklat. Det beror på att fler av luftens molekyler
träffar det släta pappret än det ihopknycklade.
Luftmotståndet blir större mot det släta pappret och det
faller långsammare.
Luftföroreningar
Luftföroreningar är skadliga ämnen som har släppts ut och följer med luften.
Man ser oftast inte om luften är förorenad eftersom de flesta föroreningar som
är gaser inte syns.