Utflykt Fjärås Bräcka 2012

Värö Stråvalla Hembygdsförening
Den 12 augusti gjorde föreningen i skönt sommarväder en utflykt till Fjärås Bräckas Naturum.
Där möttes vi av guiden Rose-Marie Eriksson som började med att berätta om Bräckans historia som
en israndsbildning under Inlandsisen och fortsatte som en av våra första vägar i Halland. Senare blev
Bräckan utnyttjad som grustag vid bygget av Västkustbanan. Numera används sanden som ett filter
för Kungsbackas vattenverk som hämtar sitt vatten från Lygnern. Efter att vi vandrat upp på Bräckan
berättade guiden om ångbåten Isa som mellan 1890 och 1921 trafikerade sträckan Sätila – Fjärås och
i ett slag förkortade restiden Sätila – Göteborg från två dagar till 4-5 timmar. En modern upplaga,
”Isa af Lygnern” finns sedan ett år i trafik på Lygnern med Sätila som utgångspunkt. Sista punkt på vår
vandring var Li järnåldersgravfält i södra delen av Bräckan där vi fick veta att det finns mer än hundra
resta stenar kvar men att det funnits många fler. Den största, ”Frodestenen” nästan fem meter hög
står alldeles i vägkanten. Länge trodde man att gravarna var resta över krigare som stupat i ett slag
på platsen, bland annat lär kung Carl den XV vid ett besök på platsen på 1860talet ha yttrat ”Här har
mycket ädelt blod flutit”. På andra sidan vägen finns en kolerakyrkogård från 1834 på platsen finns
en minnessten från 1954.