Fjärås Förlanda RödaKorsKrets Tipspromenad

Fjärås-Förlanda Röda Kors hjälper människor på flykt.
Fjärås Förlanda Röda Kors Krets hade söndag 5 maj sin traditionella tipspromenad på Fjärås
Bräcka. Ett 50-tal personer passade på att testa sina kunskaper och samtidigt, i det fina
vårvädret, få en härlig promenad bland vitsippor och backsippor på Fjärås Bräcka.
Bansträckningen gick över Bräckan och bjöd på utsikt både över Lygnern i öster samt havet i
väster.
Frågorna, som var sammanställda av Sonja Freidlitz och Doris Petersson, fick mycket bra
omdöme, då de var både omväxlande och lagom svåra.
En kort sammanställning av frågorna, visar att dansen” Mazurka” har sitt ursprung i Polen.
Odens häst ”Sleipner” hade åtta ben. Världens näst högsta berg är ”K2”. Världens största
insjö är ”Kaspiska havet”.1956 uppmärksammade vi svenskar att ”SVT började sända
reguljärt”. Nyheten på OS i Stockholm1912, var att ”målfoto” infördes. Det var
”Moderaterna” som tidigare hette Allmänna valmansförbundet. Det grekiska ordet filosofi
betyder ”kärlek till visdom”. Upphovsman till Gustav Vasastatyn i Mora är ”Anders Zorn”.
Havet som omringar Grönland är ”Atlanten”.
Rätt tipsrad på frågorna är: X, 2, X, 2, X, X, 2, 1, 1, 1
Fjärås Förlanda Röda Kors Krets tackar samtliga deltagare samt funktionärer .Behållningen
på drygt 1800 kr går oavkortat till Röda Korsets vårinsamling ”På Flykt”.
Kerstin Däldehög .