Symboler för dödsannons

Religiösa symboler
101 Svenska
kyrkan
102 Grekisk
ortodox
103 Rysk
ortodox
111
Frälsningsarmen
113 Minoran
117
Davidstjärnan
118
Andreaskors
120 Täbykorset
282 Öppet kors
286
Patriarkkors
Påvekors
500 Ankhkors
501 Kors med
blomma
502 Kors med
strålar
503 Kristus
monogram
506 Sol och
kors
510 Uppståndelsekorset
513 Kors framför
uppgående sol
520 Kors med
fredsduva
533 M i ring
och kors
549 Kors och
blomma
556 Ängel och
kors
571 Keltiskt
kors
595 Guds öga
611 Grekiskt
kors
612 Kristusmonogram i
krans
614 Kors i
cirkelns mitt
615 Kristusmonogram
616 Stjärna
618 Ankarkors
634 Johannisterkorset
619 Ljus med
Kristussymbol
620 Klöverbladskors
622 Kors och
krona